Strijd tegen stress wordt in een hogere versnelling gevoerd

Strijd tegen stress wordt in een hogere versnelling gevoerd

Stress is de onderliggende oorzaak van heel wat kwalen

Het besef groeit dat stress een veel grotere boosdoener is dan algemeen wordt aangenomen. Mensen die leiden aan stress blijven niet alleen vaker thuis van het werk, maar zijn ook meer vatbaar voor allerlei ziekten. In een worst case scenario kan de stress zelfs leiden tot een dodelijke afloop. Daarom is het belangrijk om de oorzaken van stress te voorkomen. Op dat vlak werd niet zo lang geleden een belangrijk initiatief genomen.

Met de oprichting van een Demografiefonds, een primeur voor ons land, gaat de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences concrete projecten financieren om in het kader van de demografische uitdagingen en de gevolgen van het verlengen van de loopbaan, de werkbaarheid in de sector te behouden en te verbeteren. Daartoe zal het fonds een deel van de beschikbare brutoloonmassa besteden aan opleidings- en vormingstrajecten binnen de ondernemingen om werkbaar werk te bevorderen.

Daarover hebben sectorfederatie essenscia en de vakbonden ABVV, ACLVB en ACV een principeakkoord bereikt. “Met dit Demografiefonds neemt één van de belangrijkste industriële sectoren van het land het voortouw in het maatschappelijk debat over werkbare loopbanen en duurzame inzetbaarheid”, zeiden de sociale partners in reactie op de bekendmaking van het akkoord.

Aanpassingen aan de arbeidstijd en -organisatie, peter- en meterschapsprojecten voor coaching en begeleiding of de tijdelijke combinatie van een dagfunctie met een ploegensysteem. Het zijn slechts enkele mogelijkheden uit de waaier aan initiatieven die kunnen gefinancierd worden via het Demografiefonds. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar oudere personeelsleden, medewerkers in ploegenstelsels of werknemers met belastend werk, zonder daarbij de jongeren te vergeten.

Syndicatie