Stress: negeer de waarschuwingssignalen niet

Stress: negeer de waarschuwingssignalen niet

Stress wordt steeds aangekondigd door een aantal factoren, het komt er alleen op aan om die tijdig te herkennen

Iedereen heeft op een bepaald moment in zijn leven wel eens last van stress, maar is zich daar niet altijd dadelijk van bewust. De persoon in kwestie voelt zich niet zo goed in zijn vel, maar zal de oorzaken daarvan elders gaan zoeken. Dat heeft natuurlijk weinig zin, want stress kan je niet zomaar wegtoveren. Het komt er dus op aan om de stresssignalen tijdig te herkennen.

Die stressignalen komen bovendien niet zomaar uit de lucht gevallen, ze worden vaak aangekondigd door een aantal waarschuwingssignalen. In een tijd die wordt gekenmerkt door stress, is het uiteraard belangrijk om die waarschuwingssignalen tijdig te (h)erkennen. Wanneer de waarschuwingssignalen zijn geïdentificeerd, kan u de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de stressaanval op te vangen. Bovendien krijgt u de kans om te leren hoe uw lichaam met stress omgaat. Het komt er op aan om die les goed in de oren te knopen, want de kans is groot dat u op andere momenten in uw leven opnieuw met stress gaat geconfronteerd worden.

Het herkennen van de waarschuwingssignalen die wijzen op stress geeft u tevens de kans om te anticiperen op de stressfactoren. Wie heeft leren om te gaan met de waarschuwingssignalen, kan bovendien zijn weerstand tegen stress verhogen. Dat is uiteraard mooi meegenomen.

Er zijn verschillende soorten waarschuwingssignalen die uw lichaam in verband met stress kan uitzenden. Die waarschuwingssignalen kunnen zowel fysisch als emotioneel zijn. Bovendien kunnen ook bepaalde wijzigingen in het gedrag als waarschuwingssignalen worden beschouwd. Wat kunnen de belangrijkste waarschuwingssignalen zijn die in de richting van stress wijzen? We zetten een aantal emotionele waarschuwingssignalen op een rijtje:

Opkomende angst, die vaak onrealistisch is
Moeilijkheden om te concentreren
Zich zorgen maken zonder dat daar enige reden voor is
Een gevoel van grote droefheid over zich heen krijgen
Onverklaarbare stemmingswisselingen

Anderzijds zijn er ook een groot aantal fysische waarschuwingssignalen die kunnen wijzen op de komst van stress zijn. Die waarschuwingssignalen kunnen de volgende zijn:

Een gevoel van onbehagen dat de kop opsteekt
Zweet in de handpalmen zonder dat daar eigenlijk een reden voorhanden voor is
Chronische vermoeidheid, een gevoel dat maar niet wil verdwijnen
Toename of gewicht van verlies zonder veranderingen in het eetgedrag

Wat waarschuwingssignalen betreft die zich in het gedrag vertalen, denken we aan de volgende:

Overreageren op bepaalde situaties
Impulsieve reacties
Overvloedig gebruik van alcohol of drugs
Het stopzetten van relaties
Vaak van baan veranderen

Kortom: aan waarschuwingssignalen is geen gebrek. In principe moet iedereen in staat zijn om dankzij de waarschuwingssignalen een stressaanval te zien aankomen. Voorkomen is in dit geval eens te meer beter dan genezen. De praktijk leert dat een stressaanval goed kan worden opgevangen, op voorwaarde natuurlijk dat de waarschuwingssignalen op de juiste manier geïnterpreteerd worden.

Syndicatie