Stress is ook nadelig voor werkgevers

Stress is ook nadelig voor werkgevers

Zowel werknemers als werkgevers zijn gebaat bij een omgeving die in de mate van het mogelijke stressvrij is

Stress is een plaag van de moderne tijd, waar bijna niemand aan weet te ontsnappen. We leven nu eenmaal in een maatschappij waar stress de gewoonste zaak ter wereld is. Het is slechts weinigen gegeven om daar aan te ontsnappen. De werkdruk ligt bij iedereen hoog, in sommige gevallen zelfs te hoog. De bedrijfswereld is maar al te zeer vertrouwd met het fenomeen van werknemers die zich wegens stress ziek melden en vaak wekenlang afwezig blijven. De organisatie kan alleen maar hopen dat de stressfactor zo snel mogelijk overwonnen raakt, zodat de werknemer opnieuw ‘on the job’ komt. Leren omgaan met stress is binnen de bedrijfswereld dan ook een belangrijk gegeven.

Wanneer iemand een been of een arm breekt, ligt de zaak op zakelijk vlak veel eenvoudiger. De dokter zal dan berekenen wanneer het genezingsproces afgerond is, tenzij zich natuurlijk onverwachte complicaties voordien. Eens de breuk geheeld, kan de man of vrouw in kwestie terug aan de slag gaan. In geval van stress ligt de zaak echter heel anders. Het kan dagen, weken, maanden of zelfs jaren duren alvorens de zieke weer in die mate ‘onstressed’ is dat hij zijn job weer kan opvatten.

Vooral in het geval van mensen die wegens stress langdurig aanwezig zijn, stellen zich in de bedrijfswereld problemen. De ervaring leert namelijk dat wie langdurig ziek is geweest vaak zijn leefpatroon op een ingrijpende heeft aangepast. De stap om terug voltijds te gaan werken, wordt zodoende een stuk moeilijk. Uit medische research blijkt bijvoorbeeld dat iemand die wegens stress langdurig afwezig is geweest, in veel gevallen part-time in plaats van full-time wil gaan werken. Anders uitgedrukt: hoe langer iemand afwezig blijft, hoe moeilijker de herintegratie wordt. De factor tijd speelt dus ook een belangrijke rol. 

Stress kost de bedrijfswereld elk jaar massa’s geld. Het management van de meeste bedrijven beseft maar al te goed dat voorkomen beter is dan genezen. Zodoende is het belangrijk dat het ziekteproces vanaf de start op de voet wordt gevolgd. Grotere bedrijven maken gebruik van gespecialiseerde software, die opvallende trends in de afwezigheidsstatistieken van het personeelbestand vanwege ziekte signaleert.

Stel bijvoorbeeld dat afwezigheid vanwege stress opvallend vaak opduikt in de verkoopdivisie van een bepaald bedrijf. Een eventuele conclusie zou kunnen zijn dat de verkoopobjectieven irrealistisch waren, waardoor de verkopers vanwege stress moeten afhaken. Iedereen wil als het even mogelijk is zijn streefcijfers halen, maar die objectieven moeten uiteindelijk wel haalbaar zijn.

Hoe vroeger wordt ingegrepen, hoe beter. Een moderne HR-manager binnen een bedrijf streeft daarom naar zo veel mogelijk persoonlijk contact met de werknemers. Stress-symptomen kunnen op die manier al in een vroeg stadium gedetecteerd worden, wat de mogelijkheid biedt om naar de onderliggende oorzaken te zoeken. Deze aanpak kan het bedrijf heel wat geld opleveren.

Syndicatie