Stress kan uiteindelijk leiden tot een burn-out

Stress kan uiteindelijk leiden tot een burn-out

Hoe hou ik het hoofd koel en word ik niet overspoeld door mijn werk?

De term is afkomstig uit het Angelsakisch taalgebruik, maar burn-out (letterlijke vertaling: opgebrand) is ook in de rest van de wereld inmiddels ingeburgerd raakt. De omschrijving van het effect is moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt. Zeg maar dat het gaat om werknemers die er plots niet meer in slagen om hun werk op een efficiënte manier te doen, voor wie alles ‘te veel’ is geworden. Zij zijn bij wijze van spreken opgebrand.

Hoe raakt iemand 'opgebrand'? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Op de eerste plaats kan de inhoud van de job de werknemer boven het hoofd zijn gegroeid.  In de moeilijke economische omstandigheden van tegenwoordig (we rollen van d ene crisis bij wijze van spreken in de volgende) wordt van een werknemer in een bedrijf of een organisatie steeds meer gevraagd. Steeds harder werken, zo wordt die druk meestal ervaren. De kruik gaat echter zo lang te water tot ze barst. Op een bepaald moment wordt de belasting gewoon te groot en breekt er iets. De diagnose van de dokter liegt er niet om: weer een geval van burn-out, weer iemand die is opgebrand.

Sommige werknemers blijken meer kwetsbaar te zijn voor het burn-out syndroom dan anderen. Het meest kwetsbaar zijn vaak zij die helemaal kunnen opgaan in hun opdracht. Hun job is erg belangrijk voor hen (ze leven er bij wijze van spreken voor) en dat brengt mee dat ze moeilijk 'nee' kunnen zeggen wanneer de baas hun iets extra’s vraagt. Deze groep van werknemers blijft maar doordraven, totdat op een bepaald moment het kookpunt wordt bereikt en overschreden.

Vanzelfsprekend speelt ook de thuissituatie een rol in het hele verhaal. Wie (groot) een gezin heeft, moet in feite alle dagen een dubbele taak tot een goed einde brengen. Wanneer de (drukke) werkdag achter de rug, is het tijd om zich aan het gezin te wijden. Ook daar is aan (onverwachte) problemen geen gebrek: één van de kinderen doet vervelend, een tweede kind heeft problemen enzovoort. Iedereen zal zich in dit soort situaties wel herkennen.

Bovenop de problemen verbonden aan de job, komen dus ook nog eens de privé-problemen. De combinatie van beide vormen van problemen kan meer dan voldoende zijn om iemand boven zijn kookpunt te doen belanden. Plots ziet men het niet meer zitten en wordt alles te veel. Officieel behoor je dan tot de burn-out bond.

Welk percentage van de werknemers krijgt last van een burn-out? De cijfers verschillen naargelang van de bron, maar het percentage zou toch kunnen oplopen tot 3 à 5%. Hierbij dient opgemerkt dat bijna het dubbele percentage van de werknemers af te rekenen krijgt met psychische problemen van diverse aard. Er kan daarom niet in alle gevallen van burn-out worden gesproken. Het zal in ieder geval duidelijk zijn dat alle betrokken partijen er baat bij vinden dat burn-outs in de mate van het mogelijke worden voorkomen. Stressbeheersing is binnen de bedrijfswereld dan ook allerminst een overbodige luxe.
 

Syndicatie