Spreek nooit te snel tijdens het hebben van sex

Spreek nooit te snel tijdens het hebben van sex

Vrouwen hebben graag dat een sexpartner aan hetzelfde tempo praat als zijzelf

Over ons sexleven bestaan nog heel wat misverstanden. Heel wat koppels beperken zich tot seks op de klassieke manier, zonder verder al te veel kennis van maken. Toegegeven, ook de wetenschap is er nog niet helemaal uit. Onze geslachtsorganen geven hun geheimen slechts mondjesmaat prijs. Toch wordt wereldwijd aan heel wat universiteiten op grote schaal onderzocht hoe sex in de praktijk eigenlijk werkt. Daarnaast is het duidelijk dat we in de afgelopen jaren toch een grote stap voorwaarts hebben gezet.

Een voorbeeld zal veel verduidelijken. Onderzoekers van de Rutgers University kwamen op basis van hersenscans van vrouwen die masturbeerden tot de vaststelling dat het aanraken van de tepels van vrouwenborsten reacties in dezelfde buurt van de hersenen veroorzaakten als het stimuleren van de clitoris. Sommige vrouwen komen zelfs tot een orgasme alleen maar door het aanraken van de tepels. Er zullen weinig mannen (en zelfs vrouwen) dit weten. Bovendien zijn er nog een aantal factoren waar u beter rekening mee houdt.

Spreek bijvoorbeeld niet te snel tijdens het hebben van seks. De meeste mannen (en vrouwen) zullen hier nog niet aan hebben gedacht, maar vrouwen geven de voorkeur aan een partner die ongeveer aan hetzelfde tempo spreekt als zijzelf. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd aan de University of Maryland, zonder dat meteen duidelijk was waarom dit het geval is. Mogelijk krijgen ze zo het gevoel op dezelfde golflengte te zitten.

Vrouwen hebben dus graag dat een sexpartner aan hetzelfde tempo praat als zijzelf, maar hierin mag natuurlijk niet overdreven worden. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een accent van de vrouw na te bootsen. Wie met een Nederlandse/Belgische (schrappen wat niet past) naar bed gaat, mag in geen geval het desbetreffende accent proberen na te bootsen. U zal in dat geval alleen maar een belabberde indruk maken.

Syndicatie