Dieet: minder stress kan tot gewichtsverlies leiden

Dieet: minder stress kan tot gewichtsverlies leiden

Studie wijst uit dat stress een belangrijke factor kan zijn die tot overgewicht of obesitas aanleiding geeft
 
Op een bepaalde manier krijgt iedereen wel ergens in zijn leven met stress te maken. Een professionele carrière kan een grote dosis stress met zich meebrengen. Denk maar aan de vervelende collega’s die je dagelijks op kantoor tegenkomt. Het niet hebben van werk kan echter eveneens een bron van stress vormen. Financiële problemen kunnen iemand ’s nachts wakker houden en dus stressvolle situaties veroorzaken.
 
Uit een studie gedaan door het American Journal of Epidemiology bleken een aantal interessante zaken. Zo meenden de onderzoekers te mogen concluderen dat wanneer zware mannen of vrouwen aan stress worden blootgesteld, ze nog in gewicht gaan toenemen. De reden waarom dat gebeurt, is vooralsnog niet duidelijk.
 
Het onderzoek, dat werd gevoerd door Jason Block van Harvard University, bleek dat de factoren die stress veroorzaken kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen maken zich meer zorgen om hun familie, om relaties, om moeilijkheden met rekeningen te betalen enzovoort. Mannen ondervonden op de eerste plaats stress in hun persoonlijke carrière.
 
Volgens het team van Block was het op de eerste plaats "psychological stress" die aanleiding gaf tot gewichtstoenamen. Opmerkelijk is vooral dat mensen met een al hoge body mass index (BMI) het meeste last ondervonden van een toename van het gewicht.
 
Slankere mensen die met dezelfde problemen werden geconfronteerd, zagen hun niet of nauwelijks toenemen. Nochtans werd vastgesteld dat ook deze categorie in periodes van stress minder strikt op hun voeding gingen letten. Niet alleen hun voedingspatroon veranderde, maar ook het soort voedsel dat ze tot zich namen. Er was duidelijk een verband met het feit dat iemand die in een stresssituatie verkeert het niet de moeite waard vindt om veel aandacht aan zijn voeding te besteden.
 
Het onderzoek dat door het team van Block werd gevoerd, is het eerste dat er op gericht was om de band tussen stress en gewichtstoename te onderzoeken. De studie kan de basis vormen voor verdere studie, waarbij het opduiken verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de reacties op stress een interessant uitgangspunt kan vormen. Een eerste voorzichtige conclusie zou kunnen luiden dat bij vrouwen in vergelijking met mannen meer factoren tot een stresssituatie kunnen leiden, wat op zich al zeer opmerkelijk zou kunnen zijn. 
 
De researchers kwamen alvast tot de conclusie dat de geneeskunde er in de toekomst rekening mee moet houden dat stressfactoren kunnen leiden tot overgewicht. Zeker in het geval van mensen die op dieet staan, moet daar rekening mee worden gehouden. Ook in het geval van zwaarlijvige mannen die een dieet volgen, moeten in ieder geval stressfactoren die zich op de werkvloer kunnen aandienen in een afslankingsprogramma verrekend worden. Naar verluidt zouden er al plannen bestaan om vervolgprogramma’s op te starten. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

 

Syndicatie