Wat is tinnitus of oorsuizen (fantoomgeluid of piepstress)?

Wat is tinnitus of oorsuizen (fantoomgeluid of piepstress)?

Tinnitus of oorsuizen komt meestal voor bij mensen ouder dan 40 jaar

Het wordt tinnitus of oorsuizen genoemd, of ook wel eens fantoomgeluid of piepstress. Daarmee wordt een geluid bedoeld dat wordt ervaren zonder dat meteen duidelijk is waar het vandaan komt. Het geluid in kwestie kan worden omschreven als een soort suizen, piepen, brommen enzovoort. Echt zeldzaam is fantoomgeluid of piepstress niet, het komt veel vaker voor dan algemeen wordt aangenomen.

Veel mensen hebben er occasioneel last van. Dat betekent dat het geluid enkele minuten zal aanhouden en daarna verdwijnt. In dit geval is er geen sprake van tinnitus of oorsuizen, daar spreekt de medische wetenschap slechts van wanneer er geen sprake is van verbetering of wanneer het geluid niet verdwijnt. Bovendien moet er sprake zijn van een piepen of fluiten dat niet uit de omgeving, maar alleen door de persoon in kwestie wordt ervaren. De omgeving zal met andere woorden niets horen, ook al doen ze zo hun best.

In het geval van tinnitus of oorsuizen kan het geluid gelijke tred houden met de hartslag, hetgeen duidelijk op een interne oorzaak wijst. De oorsuizingen die worden ervaren verschillen van geval tot geval, soms zijn ze continu en in andere gevallen verdwijnen ze om vervolgens weer terug te komen. Tinnitus of oorsuizen komt meestal voor bij mensen ouder dan 40 jaar, vaker bij mannen dan bij vrouwen. Naar de oorzaak er van tast de medische wetenschap in veel gevallen nog in het duister.

Die onderscheidt wel twee verschillende vormen van tinnitus of oorsuizen. Er is de pulsatieve vorm, die met de hartslag kan worden vergeleken. Deze vorm wordt vaak veroorzaakt door geluiden als gevolg van geluiden veroorzaakt door spierbewegingen vlak bij het oor, wijzigingen in het gehoorkanaal of vasculaire problemen. De niet-pulsatieve vorm wordt veroorzaakt door zenuwen die met het hoorsysteem te maken hebben. De geluiden duiken in één oor of in beide oren op, waarbij de patiënt in sommige gevallen de indruk krijgt dat de geluiden van binnen het hoofd komen.

Over tinnitus of oorsuizen is nog niet veel geweten, hoewel er heel wat onderzoek rond wordt gedaan. In veel gevallen zal de medische wetenschap geen pasklaar antwoord bij de hand hebben om de problemen veroorzaakt door tinnitus of oorsuizen te verhelpen. In de komende jaren verwachten we echter de reusltaten van nieuw onderzoek, waardoor de behandeling van deze toch wel vervelende aandoening op een efficiëntere manier kan gebeuren.

Syndicatie