Syfilis kan worden genezen mits tijdig ingrijpen

Syfilis kan worden genezen mits tijdig ingrijpen

Meer porno op websites doet aantal Sexueel Overdraagbare Ziekten of SOA’s toenemen

We trappen uiteraard een open deur in door te stellen dat de pornoindustrie een stevige duw in de rug heeft gekregen door de opkomst van internet. Steeds meer amateurs voelen zich geroepen om hun prestaties in bed op film te zetten, film die vervolgens op internet wordt gepost. Het is inderdaad eens iets anders om mensen als u en ik aan het werk te zien tijdens een flinke vrijpartij, maar de gevaren voor Sexueel Overdraagbare Ziekten of SOA’s zoals syfilis zijn dan latent aanwezig.

Uiteraard is de professionele porno-industrie zich maar al te goed van dit gevaar bewust. In de Verenigde Staten worden de opnames onmiddellijk stilgelegd wanneer zich met zekerheid een besmetting met HIV voordoet. Dit gevaar is niet denkbeeldig, want het deed zich zowel in 2010 als in 2011 voor.

De porno-industrie is big business, laat ons daar geen doekjes om winden. In de Verenigde Staten worden jaarlijks ongeveer 20.000 sexscenes per jaar geschoten. Grotere filmmaatschappijen gespecialiseerd in sexfilms brengen 4 tot 5 films per maand uit, die gemiddeld 300.000 dolllar kosten. Die kosten moeten uiteraard worden terugverdiend. Sexueel Overdraagbare Ziekten of SOA’s kunnen de winsten onder druk zetten, zodat de grootst mogelijke waakzaamheid geboden blijft.

Dat geldt ook voor syfilis, een Sexueel Overdraagbare Ziekte of SOA, die in principe onder controle is. Syfilis kan namelijk worden genezen mits tijdig ingrijpen. Gebeurt dit niet, dan kan de aandoening uiteindelijk toch een dodelijke afloop kennen. Waakzaamheid blijft zodoende geboden. Het gevaar loert echter uit onverwachte hoek, namelijk die van de amateurs die zich op de porno-industrie hebben gestort.

Meer porno op websites doet het aantal Sexueel Overdraagbare Ziekten of SOA’s toenemen en dat is vanzelfsprekend geen positieve evolutie. Veel mensen zijn namelijk allesbehalve voorbereid op het oplopen van een dergelijke aandoening, met alle gevolgen van dien. Het is deels te danken aan de toename van het aantal amateurpornofilms dat aandoeningen als syfilis sterk zijn toegenomen.

Syndicatie