Videoconferencing verhoogt kwaliteit dienstverlening aan kankerpatiënt

Videoconferencing verhoogt kwaliteit dienstverlening aan kankerpatiënt

AZ Maria Middelares realiseert Belgische primeur met Belgacom

Het AZ Maria Middelares in Gent betrekt de huisarts nauwer bij het Multidisciplinair Oncologisch Consult. Belgacom implementeerde hiervoor een toepassing voor videoconferencing in het ziekenhuis. Dankzij de grotere betrokkenheid van de huisarts kan de patiënt rekenen op een optimaal overleg tussen de behandelende artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Tegelijk realiseert de huisarts een belangrijke tijdwinst.

Het proefproject – een primeur in ons land – kwam tot stand met de steun van het RIZIV.
Wanneer een arts bij een patiënt kanker vaststelt, wordt volgens de oncologische zorgprogramma’s een multidisciplinair overleg aanbevolen, en in sommige gevallen zelfs verplicht. Tijdens dat overleg – het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) – hebben alle betrokken artsen inspraak. “De huisarts neemt daarbij een cruciale positie in.

De huisarts kent de fysieke, psychische en sociale toestand van de patiënt”, zegt dr. Denis Wulfrank, coördinator van het zorgprogramma oncologie in het AZ Maria Middelares.
De betrokkenheid van de huisarts is in dat kader ook voor de communicatie met de familie van essentieel belang. De huisarts verliest echter vaak veel kostbare tijd tijdens zijn verplaatsing van en naar het ziekenhuis.

Het ziekenhuis loste dat probleem op door de huisarts toe te laten om vanop afstand aan het MOC deel te nemen via een videoconferencing oplossing van Belgacom. Dr. Pierre De Witte uit Deinze, die als huisarts aan het proefproject deelneemt, verklaart: “Voor mij persoonlijk is de tijdwinst enorm, dat is meegenomen. Maar uiteindelijk gaat het om de verbetering van de dienstverlening aan de kankerpatiënt.”

Belgacom installeerde in het ziekenhuis een oplossing voor videoconferencing van het type Tandberg 3000 MXP, op basis van een 42 inch beeldscherm. Aan de kant van de huisarts volstaat een pc met een breedbandverbinding, waarop hij software van Tandberg draait. De arts  zet een geëncrypteerde connectie op met de videoconferentieapparatuur in het ziekenhuis. De arts neemt deel aan de videoconferentie met een webcam en een headset.

“Het gebruik van videoconferencing brengt voor de huisarts geen investering of extra operationele kosten met zich mee” legt Marc Monballieu, directeur Communicatie & IT van AZ Maria Middelares uit. Dankzij het gebruik van videoconferencing hoeft de huisarts zich niet naar het ziekenhuis te verplaatsen om aan het MOC deel te nemen. Het RIZIV heeft het project financiële steun toegekend.

Het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares is een ziekenhuis met 554 bedden, verdeeld over de campussen Maria Middelares in Gent en Sint-Jozef in Gentbrugge. Het ziekenhuis telt 1.400 personeelsleden en 150 artsen. Jaarlijks organiseert het ziekenhuis duizend overlegmomenten voor kankerpatiënten.