Botox voor bestrijding van rimpels kan sommige vormen van hoofdpijn stoppen

Botox voor bestrijding van rimpels kan sommige vormen van hoofdpijn stoppen

Kleine studie geeft spectaculaire resultaten aan

Botox voor bestrijding van rimpels kan sommige vormen van hoofdpijn stoppen, zo zou uit een recent onderzoek blijken. Een kleine studie geeft spectaculaire resultaten aan, zo spectaculair dat bijkomend onderzoek noodzakelijk is om ze te bevestigen. Botox zou vooral doeltreffend zijn bij zeer ernstige vormen van hoofdpijn.

Botuline Toxine, zoals de volledige naam van Botox luidt, gaat spierspasmen tegen waardoor de vorming van rimpels wordt afgeremd. Het middel is niet onomstreden, sommige wetenschappers ontraden het gebruik van Botox. Als reden wordt onder andere verwezen naar het onvolledig wetenschappelijk onderzoek dat rond dit probleem is gebeurd.

Bij patiënten die reageerden op Botox werd het aantal aanvallen van migraine gereduceerd tot nog één keer per maand, waar dat voorzien zeven keer per maand gebeurde. Het effect was groter bij een vorm van hoofdpijn die als "implosief" werd ervaren, meer bepaald wanneer de patiënten het gevoel kregen dat er een schroef rond hun hoofd werd vastgedraaid. Het effect was minder groot bij die vormen van hoofdpijn die als explosief ervaren werden.

Het onderzoek had betrekking op 18 mensen, de resultaten van het onderzoek verschenen in het Archives of Dermatology. De medische testen hebben echter in onvoldoende mate aangetoond dat Botox inderdaad een werkzaam effect heeft bij de bestrijding van hoofdpijn. Allergan, het bedrijf dat Botox produceert, heeft een dossier voor goedkeuring ingediend bij de U.S. Food and Drug Administration. De bedoeling is om Botox te laten voorschrijven als behandeling van chronische migraine.

Woordvoerder Crystal Muilenburg van Allergan schat dat er alleen al in de Verenigde Staten drie miljoen mensen aan zware hoofdpijn te lijden hebben. Jeffrey Dover, professor dermatologie bij Yale School of Medicine in New Haven, Connecticut, spreekt van een mogelijke revolutionaire doorbraak in de strijd voor de behandeling tegen hoofdpijn. Toch geeft Dover toe dat nog meer onderzoek nodig is om de doeltreffendheid van het medicijn te bewijzen.

Dover heeft echter als opmerking dat er bij de proefpersonen voorlopig geen pijnbestrijders nodig waren in de maanden na de behandeling met Botox, wat toch een hoopgevend signaal mag worden genoemd. Vooral de implosieve hoofdpijn-patiënten en hoofdpijn gerelateerd aan de ogen ondervonden een positieve invloed van het gebruik van Botox. De studie werd deels gesubsidieerd door Allergan zelf en door het National Institutes of Health. Mogelijk zal later dit jaar al toestemming worden gevraagd aan de FDA om het middel te commercialiseren tegen hoofdpijn. Het tijdstip zal echter afhankelijk zijn van de resultaten van de testen.

Syndicatie