Vitamine K is levensnoodzakelijk voor de stolling van het bloed

Vitamine K is levensnoodzakelijk voor de stolling van het bloed

Vitamine K duikt ook op in de synthese van proteïnen in het beenderstelsel

Vitamine K is opnieuw een minder bekende vitaminevorm, die daarom niet minder belangrijk is voor onze algemene gezondheid. De aanbevolen hoeveelheden verschillen eens te meer naargelang van het geslacht. Voor mannen van 19 jaar of ouder wordt gedacht aan een hoeveelheid van 120 milligram per dag, voor vrouwen uit dezelfde leeftijdscategorie is dat 90 milligram per dag. Er bestaan overigens verschillende vormen van deze vitamine.

Vitamine K is levensnoodzakelijk voor de stolling van het bloed, waarbij in vaktermen van coagulatie wordt gesproken. Vitamine K duikt daarnaast ook op in de synthese van proteïnen in het beenderstelsel. Dat betekent dat deze vitaminevorm belangrijker is dan over het algemeen wordt aangenomen. Een tekort kan bijvoorbeeld hersenbloedingen of tromboses veroorzaken.

Vitamine K komt voor in bladgroenten, rundslever enzovoort. Dit zijn belangrijke bronnen van deze vitamine, die in kleinere hoeveelheden onder andere in melk, eieren, granen, fruit, groenten enzovoort binnenkomt. Eigenlijk komt vitamine K in zeer veel voedingsproducten voor. Het belangrijkste is om een juist evenwicht te handhaven.

Syndicatie