Vooral in de winter kunnen supplementen vitamine D noodzakelijk zijn

Vooral in de winter kunnen supplementen vitamine D noodzakelijk zijn

Zwangere vrouwen moeten tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap op de hoede zijn voor een tekort aan vitamine D

Zwangere vrouwen moeten tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap op de hoede zijn voor een tekort aan vitamine D, zeker wanneer deze laatste drie maanden tijdens de donkere maanden van het jaar vallen. Vooral in de winter kunnen supplementen vitamine D noodzakelijk zijn.

Het is een algemeen bekend feit dat vrouwen die vitamine D supplementen nemen en die vaak aan de zon zijn blootgesteld zelden of nooit een tekort aan vitamine D zullen vertonen. In een ziekenhuis in Southampton werd onderzoek gedaan bij zwangere vrouwen over de relatie tussen het beenderstelsel van het ongeboren kind en de inname van vitamine D.

De conclusie luidde dat de inname van vitamine D supplementen, vooral tijdens de wintermaanden wanneer er minder zonlicht is, aanbevolen mag worden. Zoals steeds, mag men hier echter ook niet in overdrijven. Vitamine D kan zowel op korte als op lange termijn de gezondheid van het kind in positieve zin beïnvloeden. De aanbevolen hoeveelheid is 200 IU per dag, meer is nodig wanneer de zwangere vrouw een tekort vertoont. Hou de evolutie van vitamine D in het lichaam dan ook goed in de gaten.

Syndicatie