Multivitamines kunnen risico's borstkanker reduceren

Multivitamines kunnen risico's borstkanker reduceren

Ook calciumsupplementen kunnen positieve invloed hebben

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat multivitamines en calciumsupplementen de risico's op borstkanker kunnen doen afnemen. De resultaten van het onderzoek, die werden voorgesteld op de jaarlijkse meeting van de American Association for Cancer Research, bleek dat het regelmatig innemen van dergelijke supplementen de risico's op borstkanker in aanzienlijke mate deed afnemen.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 700 vrouwen die over een periode van vijf jaar tabletten met multivitaminen en/of calciumsupplementen namen. In het geval van multivitaminen waren de kansen op borstkanker 31% lager, in het geval van calcium werd het risico op borstkanker met 40% gereduceerd. De resultaten van het onderzoek zien er uiteraard veelbelovend uit, maar zullen door bijkomende onderzoek bevestigd moeten worden.

Bij het onderzoek, dat in Puerto Rico plaatsvond, werden 268 vrouwen met borstkanker en 457 vrouwen zonder borstkanker betrokken. Via een uitgebreide vragenlijst werd nagegaan welke supplementen, multivitaminen en/of calcium, ze namen gedurende de afgelopen vijf jaar. Daarnaast werd de frequentie van de inname gevraagd, evenals de reden waarom eventueel werd gestopt met de inname van de supplementen. Een groot aantal vrouwen bleek echter nog steeds supplementen te nemen.

De vrouwen gaven ook een bloedstaal af, zodat de onderzoekers konden meten in welke mate het DNA in staat was om aangerichte schade te herstellen. Het herstel van aangerichte schade is een complex biologisch proces dat belangrijk is bij het voorkomen van kanker. Uit de studie bleek dat vrouwen op rijpere leeftijd DNA hadden met een verminderde capaciteit om aangerichte schade te herstellen. Hetzelfde gold voor vrouwen met een familie van borstkanker. Vrouwen die geen borstvoeding hadden gegeven, bleken eveneens een verhoogd risico op borstkanker te lopen.

Jaime Matta, PhD, professor farmacologie, fysiologie en toxicologie aan de Ponce School of Medicine in Ponce, Puerto Rico, is van mening dat multivitaminen een betere bescherming tegen borstkanker bieden dan calcium. Multivitaminen bleken overigens ook in combinatie met andere middelen een positief effect te hebben bij het voorkomen van borstkanker. Het innemen van supplementen van de vitamines A, E of C alleen, dus niet van multivitamines, zou een licht lager risico op borstkanker met zich meebrengen, maar zekerheid daaromtrent kon niet gegeven worden. Hieruit zou volgens Matta moeten blijken dat vitamines beter in combinatie werken dan individueel wat betreft het verlagen van de risico's op borstkanker.

Syndicatie