Vitamine D kan wel degelijk rol spelen bij preventie van kanker

Vitamine D kan wel degelijk rol spelen bij preventie van kanker

Orale inname van vitamine D verkleint kansen op kanker

Een studie uitgevoerd aan de University of California bevestigde wat al geruime tijd werd vermoed: vitamine D kan wel degelijk rol spelen bij preventie van kanker. Deze studie is bijzonder omdat ze zich baseerde op 63 internationale studies, waaruit de uiteindelijke conclusie werd getrokken. Deze was overduidelijk: vitamine D heeft wel degelijk een positief effect op het voorkomen van kanker.

De resultaten van het onderzoek staan te lezen in het American Journal of Public Health. De inname van 1000 IU vitamine D kan de risico's op een aantal vormen van kanker drastisch reduceren. Het blad citeert een aantal vormen met naam en toenaam, maar sluit niet uit dat vitamine D een positieve invloed op alle vormen van kanker kan hebben.

Aan het onderzoek worden ook een aantal normen voor de inname van vitamine D supplementen gekoppeld. Voor de leeftijdscategorie van 1 tot 50 jaar is dat 200 IU, voor 51 tot 69 jaar 400 IU en boven 700 IU. Er is echter één onzekere factor die een rol speelt in het hele verhaal: de impact van het zonlicht op het gehalte aan vitamine D. Maar misschien is er ook nog een tweede: in welke mate zijn oudere mensen nog geschikt om vitamine D op te nemen.

Syndicatie