Kunnen vitamine E supplementen het hart helpen beschermen?

Kunnen vitamine E supplementen het hart helpen beschermen?

Medische studies wijzen uit dat vitamine E inderdaad goed is voor het hart

Uit verschillende studies blijkt dat vitamine E inderdaad goed is voor het hart. Ook vitamine E supplementen kunnen de hartfuncties helpen versterken. Eén zo'n studie is de zogenaamde Nurse Study die al in 1993 werd uitgevoerd bij 90.000 verpleegsters. Die studie toonde aan dat vitamine E supplementen de kansen op hart- en vaatzieken met 30 tot 40% deed afnemen.

Ook een andere studie in Finland, waar 5.000 mensen bij betrokken waren, toonde aan dat vitamine E supplementen geassocieerd kunnen worden met een lagere sterftegraad aan hartziekten. Recenter zijn er meer bewijzen opgedoken dat er inderdaad sprake is van een positieve invloed. Ook uit de The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) studie, waarbij 95.000 patiënten gedurende vierenhalf jaar werden gevolgd, werd speciaal een onderzoek uitgevoerd naar de risico's op hartaanvallen en beroertes.

De proefpersonen kregen dagelijks 400 IU vitamine E toegediend. Uit dit onderzoek bleek echter niet dat er wezenlijke verschillen bestonden tussen de personen behandeld met vitamine E en met een placebo. De rol van vitamine E in hart- en vaatziekten blijft met andere woorden omstreden, verder onderzoek zal moeten aantonen of er al dan niet een positief effect is.

Syndicatie