Aanleren van nieuwe eetgewoonten is belangrijk voor Anorexia Nervosa patiënten

Aanleren van nieuwe eetgewoonten is belangrijk voor Anorexia Nervosa patiënten

Gewone etensuren kunnen (te) stressvol zijn, dus probeer die te wijzigen

Het aanleren van nieuwe eetgewoonten is belangrijk voor Anorexia Nervosa patiënten. Gewone etensuren kunnen (te) stressvol zijn, dus probeer die te wijzigen. Bovendien is het belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden. Wanneer aan die factoren is voldaan, kunnen er alleszins successen worden geboekt in de strijd tegen deze aandoening.

Een eerste eetgewoonte die Anorexia Nervosa patiënten een stap vooruit kan helpen, is het erg langzaam eten. Snel het eten binnenslikken, heeft geen enkele zin. Wie lijdt aan de aandoening, zal vaak overweldigd worden door het idee dat er moet gegeten worden. Dat is uiteraard geen goed uitgangspunt. Probeer tijdens het eten met andere mensen te praten over de dingen van alledag, maar vermijd onderwerpen als voedsel en eten.

Anorexia Nervosa patiënten mogen zich in geen geval laten verleiden tot het aangaan van discussies tijdens het eten. Op die manier neemt de stress namelijk alleen maar toe. Zo wordt het moeilijker om zich tijdens het eten te ontspannen. Belangrijk is zich te omringen met vertrouwde mensen. Bij het opstellen van de nieuwe eetgewoonten, is het steeds belangrijk om ruggespraak met de behandelende dokter te houden. Vergeet echter ook nooit om iets aan de stressfactor zelf te doen. Minder stress zal automatisch het eten vergemakkelijken.