Wat zeggen de rapporten over de positieve medische effecten van marihuana?

Wat zeggen de rapporten over de positieve medische effecten van marihuana?

Vijf studies tonen positieve effecten aan van gebruik van marihuana bij een aantal aandoeningen

Over de positieve medische effecten van marihuana is al heel wat inkt gevloeid. Heel wat studies daaromtrent werden in de afgelopen jaren uitgevoerd of zijn nog volop in uitvoering. De resultaten van het effect van marihuana als pijnverlichter zijn al in verschillende studies in vooraanstaande vakbladen uitgebreid becommentarieerd. Verwacht wordt dat er in de onmiddellijke toekomst nog heel wat nieuwe rapporten gaan verschijnen.

Een eerste rapport geeft aan dat marihuana de pijn bij HIV-patiënten in aanzienlijke mate wist te verlichten. Er werd uitgegaan van een groep van 50 patiënten die ofwel marihuana ofwel een placebo toegediend kregen. 52% van de marihuana-rokers zagen hun pijn met 30% of meer verlichten. In het geval van de placebo-groep was er maar 24% van de patiënten die hun pijn zagen verlichten. Deze studie werd gepubliceerd in het blad Neurology.

Ook een tweede studie had betrekking over het effect van marihuana op HIV-patiënten. De resultaten van dit onderzoeken stonden te lezen in het blad Neuropsychopharmacology. Deze studie had betrekking op een groep van 28 HIV-patiënten, waarvan 46% van de marihuana-rokers hun pijngraad met 30% zagen afnemen. Bij de groep van de niet- marihuana-rokers, die een placebo toegediend kregen, was dat maar 18%.

In Journal of Pain verscheen een studie over de gevolgen van het roken van marihuana bij mensen die last hadden van pijn in de ruggengraat. In deze studie rookten 38 patiënten grotere of kleinere dosissen marihuana, 32 van deze patiënten deden tot het einde mee aan de studie. Zowel grote als kleine hoeveelheden marihuana bleken de pijn bij de patiënten te reduceren.

Een middelgrote dosis marihuana zal de perceptie van pijn reduceren, zo bleek uit een vierde studie. 15 vrijwilligers rookten lage, middelmatige of grote dosissen marihuana om de pijn veroorzaakt door een injectie met capsaïcine (het werkzame deel in chili pepers) te bestrijden. Hoe hoger de dosis, hoe groter de pijnverlichting. De studie werd gepubliceerd in het blad Anesthesiology.

In dampvorm is marihuana alleszins onschadelijk, zo bleek uit een andere studie. 14 vrijwilligers werden blootgesteld aan verschillende dosissen marihuana in de vorm van rook of damp. De meeste patiënten gaven merkwaardig genoeg de voorkeur aan marihuana in de vorm van damp boven rook. De studie stond te lezen in Clinical Pharmacology & Therapeutics.

Er is nog een zesde studie die tot dusver echter niet verschenen is. Deze studie toont aan dat marihuana beter dan sigaretten de gevolgen van pijn als gevolg van multiple sclerose reduceert. Momenteel wordt het onderzoek rond de gevolgen van marihuana op MS-pijnen nog steeds verder gezet, ook al omdat de eerste resultaten van dat onderzoek zo veelbelovend waren.

Syndicatie