Chemicaliën in de hersenen worden negatief beïnvloed door ecstasy

Chemicaliën in de hersenen worden negatief beïnvloed door ecstasy

Gebruik van ecstasy kan ernstige gevolgen hebben die tot dusver onbekend waren

De partydrug ecstasy kan veel schadelijkere gevolgen hebben dan tot dusver was aangenomen, zo blijkt uit recent onderzoek. De chemicaliën in de hersenen worden negatief beïnvloed door ecstasy, wat negatieve effecten tot gevolg kan hebben. Het gebruik van ecstasy kan zodoende ernstige gevolgen hebben die tot dusver zelfs onbekend waren. Het opduiken van slaapapneu is één van die gevaren.

Onderzoekers in een team dat onder leiding stond van Una McCann van de Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore waarschuwde dat de gevolgen van het gebruik van ecstasy tot dusver nog niet genoeg bekend zijn en dat verder onderzoek noodzakelijk is. De vraag is namelijk hoe ver de hersenbeschadiging als gevolg van het gebruik van ecstasy kan leiden. Ook de gevolgen wat betreft slaapstoornissen moeten nog verder onderzocht worden.

Die slaapstoornissen als gevolg van ecstasy-gebruik kunnen toegeschreven worden aan het feit dat ecstasy het serotonine-gehalte in de hersenen beïnvloedt. Slaapapneu kan daar een gevolg van zijn. Serotonine regelt in de hersenen namelijk de slaap, alsook het ademhalingsproces. Dit gaat gepaard met ingewikkelde mechanismen waarvan tot dusver het fijne nog niet is geweten. De rol van serotonine kan moeilijk over hoofd gezien worden, dit chemisch product helpt signalen van de ene cel naar de andere te sturen en is zodoende betrokken bij een veelvoud van mechanismen in de hersenen.

Het onderzoek van McCann heeft al uitgewezen dat ecstasy slaapapneu kan veroorzaken bij de gebruikers van de partydrug, ongeacht hun leeftijd, geslacht, ras of lichaamsgewicht. De risico's zouden het grootst zijn bij mensen die het gebruik van ecstasy combineren met zwaarlijvigheid. Van laatstgenoemde groep is geweten dat obesitas aan slaapapneu gelinkt kan worden.

In een tweede studie trekken Clifford B. Saper en Nancy L. Chamberlin, beide professoren neurologie aan de Harvard Medical School, aan de alarmbel wat betreft zowel het gebruik van ecstasy als het opduiken van slaapapneu in de Verenigde Staten. Beide professoren zijn van mening dat de medische wereld zich over deze situatie ernstige zorgen moet maken. Maar al te vaak wordt ecstasy, ook door de medische wereld, als een ongevaarlijke drug beschouwd. Die naïeve houding kan zwaarwegende consequenties hebben, aldus nog Saper en Chamberlin. Zij worden bijgetreden door de onderzoekers van het Beth Israel Deaconess Medical Center, die eveneens regelmatig waarschuwen dat de gevolgen van het gebruik van ecstasy onderschat worden.