Drugs: cannabis kan wel aanleiding geven tot psychische storingen

Drugs: cannabis kan wel aanleiding geven tot psychische storingen

Verslaving aan cannabis is mogelijk, maar manifesteert zich anders dan andere vormen van verslavingen

Algemeen wordt aangenomen dat cannabisgebruik geen aanleiding geeft tot verslaving. Verslaving aan cannabis is echter wel degelijk mogelijk, maar manifesteert zich heel anders dan andere vormen van verslavingen. In geval van verslaving aan cannabis zal er zelden of nooit sprake zijn van een fysieke vorm van verslaving. Het is dus niet zo dat iemands lichaam om cannabis zal schrijven.

Verslaving aan cannabis is echter van een heel andere aard. Het roken van een joint gaat gepaard met een heel ritueel en gebeurt vaak in het kader van een sociaal gebeuren. De sociale beleving – vaak schept het gezamenlijk gebruik van cannabis een speciale band – kan echter wel een bepaalde verslaving in de hand werken. De opgedane ervaringen waren zo aantrekkelijk dat ze naar meer smaakten. De volgende kans om samen nog eens een joint te roken, zal niet onbenut gelaten worden. Zo ontstaat er langzaam maar zeker een vicieuze cirkel. Contacten met mensen uit de cannabis-kring zal automatisch gepaard gaan met druggebruik. Verslaving aan cannabis onstaat zo op een heel aparte manier.

Hoe kan deze vicieuze cirkel worden doorbroken? Op het eerste gezicht is dat heel gemakkelijk, het volstaat om een andere vriendenkring op te zoeken. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak is de hele kennissenkring lid van de cannabis-kliek. Bij elke samenkomst zal er cannabis worden gebruikt, zodat er uiteindelijk toch sprake is van een vorm van verslaving aan cannabis.

Ook over de mogelijke nadelige gevolgen van cannabis-gebruik wordt vaak veel te licht heengestapt. Er is natuurlijk de stepping-stone theorie, die wil dat een cannabis-gebruiker eerder vroeg dan laat zal leiden tot experimenten met andere drugs. Dit hoeft echter niet noodzakelijk het geval te zijn. Van de stepping-stone theorie werd de afgelopen jaren min of meer afgestapt. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen cannabis-gebruikers zijn die op zwaardere middelen overstappen.

Cannabis kan echter – zeker bij het gebruik van de sterkere vormen (marihuana die onder UV-licht werd gekweekt en daardoor hoge THC-dosissen bevat) aanleiding geven tot psychoses. Deze marihuana is zo sterk dat controleverlies onvermijdelijk wordt. 

Het minst onschuldig is nog de zogenaamde ‘flip’, hoewel deze ook al nadelige psychische gevolgen met zich kan meebrengen. Een ‘flip’ gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand zich om een of andere reden slecht gevoelt. Dat kan gebeuren in geval van een kater, maar omdat iemand aan het afkicken is van amfetamines of van andere medicijnen. In dat geval kan het gebruik van cannabis aanleiding geven tot paniekaanvallen, die uiteindelijk kunnen leiden tot aanvallen van hyperventilatie of effectieve vormen van psychotische aandoeningen. Het is dus alleszins voorbarig om te stellen dat cannabisgebruik niet schadelijk is, in de literatuur zijn er voorbeelden zat van nadelige gevolgen terug te vinden.

Syndicatie