Drugsproblemen: opletten met de nieuwe gevaarlijke variëten van cannabis!

Drugsproblemen: opletten met de nieuwe gevaarlijke variëten van cannabis!

Gebruikers kunnen slaapdeficiet opbouwen, met als gevolg dat een volledige instorting kan volgen

In de media wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de nieuwe en gevaarlijke vormen van cannabis die in omloop zijn. De nieuwste marihuana-variëteiten hebben een THC-gehalte dat enkele tientallen malen hoger ligt dan dat van natuurlijke cannabis. Het gevolg is dat de roes veel sterker is, maar dat er ook veel meer risico’s op neveneffecten zijn. Dat geldt op de eerste plaats voor gewoontegebruikers, mensen die dagelijks of bijna dagelijks gebruiken.

Vaak verklaart de persoon in kwestie tegen zijn omgeving dat het cannabis-gebruik hem of haar activeert. Dat betekent dat de man of vrouw in kwestie dankzij het roken van marihuana in overdrive zal kunnen werken. De geleverde prestaties zullen dus groter zijn dan in ‘normale’ omstandigheden. De vraag is echter wat we van die verklaring kunnen geloven.

Gebruikers kunnen als gevolg van overdreven cannabis-gebruik namelijk een slaapdeficiet opbouwen, met als gevolg dat een volledige instorting kan volgen. Eén van de kenmerken van het gebruik van marihuana of hasjiesj is volgens de wetenschap namelijk een algemeen gevoel van loomheid. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de nieuwkomers op de markt een ander effect zouden hebben. Daarom een duidelijk advies: mijd cannabis-gebruik in het algemeen, maar op de eerste plaats dat van de nieuwe gevaarlijke variëteiten.