Wereldwijd wordt gemiddeld één op de tien geneesmiddelen vervalst

Wereldwijd wordt gemiddeld één op de tien geneesmiddelen vervalst

België voor fraudeurs van geneesmiddelen dankzij de centrale ligging een ideaal doorvoerland

Helft geneesmiddelen op internet vervalst
Algemeen wordt aangenomen dat wereldwijd gemiddeld één op de tien geneesmiddelen vervalst zou zijn. In België (maar ook in Nederland), waar de controle groot is dankzij de verkoop via geregulariseerde apotheken duiken nauwelijks namaakgeneesmiddelen op. Helaas is België voor fraudeurs van geneesmiddelen o.a. dankzij de centrale ligging een ideaal doorvoerland voor namaakgeneesmiddelen.

Dan is er het internet. Het is precies daar dat we het meeste risico lopen om gevaarlijke namaakgeneesmiddelen te kopen. Ongeveer de helft van de geneesmiddelen aangeboden op het internet zou immers nagemaakt zijn.

Test-Aankoop nam de proef op de som.
Test online: 11 van de 16 websites overtreden de wet Test-Aankoop bestelde op zogenaamd betrouwbare websites drie voorschriftplichtige middelen: de pijnstiller Tramadol, het erectiestimulerende middel Viagra en het afslankmiddel Xenical. Dat zijn stuk voor stuk populaire producten online. Als een medische vragenlijst moest worden ingevuld, vermeldden de onderzoekers van Test-Aankoop een passend gebruikersprofiel voor dat bepaalde product én werd een aandoening opgegeven waarbij het middel absoluut niet mag worden ingenomen (een zogenoemde contra-indicatie).

In totaal werden 16 bestellingen geplaatst. Bij vijf websites werd de bestelling geweigerd. Meestal was de opgegeven contra-indicatie het struikelblok. Terecht. Uiteindelijk werden elf bestellingen aanvaard, waarvan er negen effectief werden geleverd. Deze websites overtreden de wet: ze leveren immers voorschriftplichtige geneesmiddelen af zonder voorschrift. Daarenboven werd door Test-Aankoop telkens een absolute contra-indicatie opgegeven. De betrouwbaarheid en de veiligheid laten dus duidelijk te wensen over.

Bijsluiters niet in orde
Van de negen ontvangen geneesmiddelen werden er twee zonder bijsluiter en zonder originele verpakking opgestuurd. De blisters zaten gewoon los in de enveloppe! Bij de zeven andere was minder dan de helft van de bijsluiters in het Nederlands. Geen enkele in het Frans, wel Engels, Duits, maar ook Grieks en Spaans. Nochtans moeten raadgevingen en informatie aan de patiënt - bijsluiters vallen hieronder - worden verstrekt in de taal (of talen) van het land van bestemming.
Geen enkele bijsluiter was dus helemaal in orde.

Een pak duurder
De online bestelde geneesmiddelen zijn heel wat duurder dan die in de apotheek. Gemiddeld gaat het om een verschil van wel 34,5 %. Twee producten vormden een uitschieter met een prijs die 58 % hoger lag! Reken daarbij dan nog de kosten voor de verzending, de prijs voor de opmaak van een zogezegd voorschrift en in één geval zelfs de "consultatie", en de rekening komt een pak duurder uit. Gemiddeld moest 17,60 euro extra kosten betaald worden per bestelling.

Goede raad: koop bij de apotheker
Geneesmiddelen leggen een lange weg af vol controles en tests voordat ze vanuit het lab in de apotheek belanden. En voordat ze veilig worden geacht om door de patiënten te worden gebruikt. Test-Aankoop raadt dan ook aan altijd geneesmiddelen bij de apotheker te kopen, via de reguliere verkoopsketen, of hooguit bij een erkende internetapotheek (lijst erkende Belgische internetapotheken op www.fagg.be). In Nederland gelden gelijkaardige voorzorgsmaatregelen.