Dagelijks gebruik van cannabis (hasj of marihuana) kan gezondheid schaden

Dagelijks gebruik van cannabis (hasj of marihuana) kan gezondheid schaden

Regelmatige gebruikers van cannabis (hasj of marihuana) riskeren ademhalingsproblemen en psychoses

Het dagelijks gebruik van cannabis (hasj of marihuana) kan de gezondheid schaden, zo blijkt uit een onderzoek. Regelmatige gebruikers van cannabis riskeren namelijk ademhalingsproblemen en psychoses. Hetzelfde geldt ook voor cannabis-gebruikers die al in hun tienerjaren met deze gewoonte zijn begonnen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Met regelmatig gebruik wordt bedoeld het dagelijks of bijna dagelijks roken van één of meer joints. Het Australisch onderzoek wees uit dat ze niet alleen een grotere kans op verslaving lopen, maar dat ook de risico’s op een aantal aandoeningen toenemen. Statistieken wijzen uit dat ongeveer 9% van de gebruikers het risico loopt om verslaafd te raken.

Wayne Hall, professor politieke gezondheidszorg aan de University of Queensland, Brisbane, Australië, was mede-auteur van de studie die in het vakblad The Lancet werd gepubliceerd. Hij kwam bovendien op basis van internationale cijfers tot de conclusie dat 4% van de wereldbevolking tussen 15 en 64 ooit marihuana heeft gebruikt.

Vanuit Amerikaanse hoek kwam er meteen kritiek op het onderzoek. Het schadelijk effect van cannabis (of het nu hasj is of marihuana) zou minimaal zijn in vergelijking met dat van alcohol, tabak en andere hard drugs. Hall stelde dat het zijn bedoeling was om een duidelijker beeld te brengen van het werldwijd gebruik van cannabis (hasj of marihuana) en de gevolgen ervan. Hij onderzocht de medische literatuur over de afgelopen 10 jaar op zoek naar studies over de effecten van het gebruik van cannabis-producten.

Het gebruik van cannabis is in de jaren 70 scherp gestegen, om vervolgens terug te vallen tot het begin van de jaren 90. Vervolgens kregen we weer een tussentijdse piek die naar het einde van de jaren 90 afgevlakt werd. Hall kwam tot de conclusie dat het wereldwijd gebruik van cannabis (hasj of marihuana) sterk varieert van land tot land en van tijdstip tot tijdstip. In de ontwikkelde wereld lijkt het gebruik te stabiliseren of zelfs te dalen, in de ontwikkelingslanden is er nog steeds sprake van een stijgende trend.

De belangrijkste nadelen van het gebruik van cannabis (hasj of marihuana) zijn volgens Hall gewenning die kan gepaard gaan een aantal psychologische effecten. Die gewenning heeft onder andere een vermeerdering van het risico op ongevallen met motorvoertuigen tot gevolg. Dagelijkse rokers van joints kunnen ademhalingsproblemen krijgen. In het ergst geval kunnen psychoses het gevolg zijn. Bij tieners kan veelvuldig gebruik van cannabis (hasj of marihuana) lijden tot gebrekkige sociale gevallen, in die zin dat regelmatige gebruikers geneigd zijn tot apathie en zich graag op zichzelf terugtrekken.

Syndicatie