Risico's op (negatieve) psychische gevolgen gebruik van marihuana worden vaak onderschat

Risico's op (negatieve) psychische gevolgen gebruik van marihuana worden vaak onderschat

Kansen op een negatieve gevolgen nemen toe naarmate gebruiker langer marihuana gebruikt

Is een joint schadelijk? Tot voor kort gold dat marihuana en andere cannabis-producten minder schadelijk waren dan bijvoorbeeld alcohol. Recent onderzoek heeft die stelling echter op losse schroeven gezet. Blijkt namelijk dat marihuana-roken kan aanleiding geven tot psychische aandoeningen, waaronder schizofrenie. Schizofrenie duikt bij jongens meestal op in de late tienerjaren of in de vroege jaren 20, bij meisjes meestal iets later. Het roken van marihuana kan er echter toe leiden dat schizofrenie op een later tijdstip in het leven op de voorgrond treedt.

John McGrath, auteur van een studie over de gevolgen van het gebruik van marihuana en professor aan het Queensland Brain Institute in Brisbane, stelde vast dat hoe jonger de leeftijd waarop marihuana werd gebruikt, hoe groter de kansen op psychische gevolgen. Hij voerde zijn onderzoek uit op bloedverwanten, kwestie van de genetische factoren of milieuomstandigheden zoveel mogelijk uit te sluiten. Hij kwam tot enkele merkwaardige bevindingen. De conclusie van de studie van McGrath liet aan duidelijkheid niets te wensen over: het roken van cannabis (in marihuana of in andere vorm) is niet van enig gevaar ontbloot.

McGrath maakte gebruik van de gegevens van 3.801 jonge mensen die in Brisbane geboren waren tussen 1981 en 1984. 21 jaar later, de gemiddelde leeftijd van de deelnemers bedroeg toen 20 jaar, werden ze ondervraagd met betrekking tot hun gebruik van marihuana. Uiteindelijk was het de bedoeling om een relatie te leggen tussen marihuana en psychische aandoeningen.

Van de 1.272 die deelnamen aan het onderzoek en die nooit marihuana hadden gebruikt, ontwikkelden er 26 of 2% een aandoening waarbij de diagnose psychose kon luiden. 322 van de deelnemers hadden gedurende zes jaar of langer marihuana gebruikt. Van de marihuana-rokers bleken er 12 of 3,70% aan een psychose te lijden. In totaal werden 65 deelnemers van het onderzoek als psychotisch gecatalogiseerd. Dat begrip kan echter ook worden verruimd tot psychotische symptomen.

De deelnemers die het langst marihuana hadden gerookt, bleken ook de grootste kans te hebben om psychotische ervaringen te hebben gehad. Die ervaringen konden bij (ex-) marihuana-rokers soms zelfs zeer ver te gaan. De proefpersonen kregen vragen voorgelegd als ‘Voel je soms als iemand of iets van je bezit neemt?' of ‘Voelt het soms aan alsof er mensen zijn die uw gedachten kunnen lezen?". Een verrassend hoog percentage antwoordde op één van beide vragen of zelfs op beide vragen ‘ja'.

McGrath hoopt met zijn onderzoek de basis te hebben gelegd voor verder onderzoek betreffende het verband tussen het gebruik van marihuana en psychotische aandoeningen als schizofrenie. Hij is vooral geïnteresseerd in de band tussen marihuana en het opduiken van psychische aandoeningen. De resultaten van dat onderzoek kunnen beslissend zijn om de politiek aangaande het gebruik van marihuana eventueel te herzien.

Syndicatie