Afkicken van pijnstillers kan veel tijd en inspanningen in beslag nemen

Afkicken van pijnstillers kan veel tijd en inspanningen in beslag nemen

Veel hangt af van de persoonlijkheid van de gebruiker en de tijdspanne tijdens dewelke hij geneesmiddelen heeft gebruikt

Het afkicken van pijnstillers kan veel tijd en inspanningen in beslag nemen, laat daar geen twijfels over bestaan. Veel hangt af van de persoonlijkheid van de gebruiker en de tijdspanne tijdens dewelke hij de geneesmiddelen heeft gebruikt. Een standaardbehandeling bestaat er eigenlijk niet, eigenlijk is elk afkickproces ‘maatwerk'. Succes valt bovendien niet te garanderen, evenmin als de duurtijd van de genezing. Bij sommige mensen kan het genezingsproces langer duren, bij anderen korter.

Het probleem is dat afkicken van medicijnen een afschuwelijke ervaring is, vergelijkbaar met de ontwenningsverschijnselen die het gevolg zijn van het stoppen van het gebruiken van harddrugs zoals heroïne en morfine. De doorsnee verslaafde aan pijnstillers zal er alles aan doen om het ontwenningsproces te vermijden. De doorstane kwellingen zullen vreselijk zijn. De verhalen uit de muziekwereld - waar drugverslaving een speeltje lijkt, maar vaak ook wordt ‘gefaket' - spreken in dat verband waarschijnlijk boekdelen.

Het ontwennen van pijnstillers kan dagen, maar ook weken in beslag nemen. Veel hangt af van hoe lang en hoeveel iemand van die pijnstillers heeft genomen. De eerste golf van pijnen is de ergste, maar daarna kan het nog geruime tijd duren alvorens alle leed is geleden. Wie verslaafd is aan pijnstillers en wil ontwennen, kan dit best onder medische begeleiding doen. Een ontwenningsproces op eigen houtje kan zo mogelijk nog pijnlijker zijn.

Veel verslaafden aan pijnstillers raken maar niet ontwend en zullen telkens opnieuw naar die pijnstillers grijpen. Hervallen is de doodgewoonste zaak in de wereld, maar het komt er op aan om de moed niet te laten zakken. Ook al kan het wat tijd vergen, het ontwennen van pijnstillers is mogelijk. Indien nodig kan de dokter geneesmiddelen voorschrijven om het ontwenningsproces te vergemakkelijken. Uiteraard moet daar zeer voorzichtig mee worden omgesprongen.

Methadon is waarschijnlijk het meest bekend medicijn dat wordt gebruikt bij het ontwenningsproces. Dit opiaat activeert dezelfde receptoren als andere legale of legale geneesmiddelen, inclusief pijnstillers. Daarom is het belangrijk dat de inname van methadon strikt wordt geregeld. Een goede begeleiding is eveneens noodzakelijk, zoniet loopt u het risico verslaafd te raken aan methadon in plaats van aan pijnstillers.

Het komt er op aan om de juiste dosering aan methadon te vinden, die de symptomen van het afkicken van de pijnstillers wegneemt maar die geen basis legt voor een nieuwe verslaving. Belangrijk is dat methadon geen euforie bij de verslaafde aan pijnstillers veroorzaakt. Vervolgens kan de dosis in voorzichtig tempo worden afgebouwd, tot de patiënt volledig vrij is van medicatie.

Syndicatie