Hoe groot zijn de kansen op verslaving bij gebruik van wiet (weed of marihuana) als pijnstiller?

Hoe groot zijn de kansen op verslaving bij gebruik van wiet (weed of marihuana) als pijnstiller?

 Wiet (weed of marihuana) kan meer dan alleen maar pijn bestrijden

 Het lijkt het ei van Columbus te zijn: een geneesmiddel op basis van wiet (weed of marihuana) dat chronische pijnen bestrijdt. In het verleden werden daaromtrent al heel wat proefnemingen gedaan, zonder veel resultaat echter. De pillen die op basis van cannabis werden ontwikkeld, hadden nooit dezelfde efficiënte werking als het effect dat het roken van joints gaf.

Het probleem bleek meestal te zijn dat de werking van THC, het bestanddeel in wiet (weed of marihuana), in pilvorm nooit even sterk of even weldoend was als de werking van dezelfde THC bij het inhaleren van dampen gemengd met tabak. Er worden nog altijd proefnemingen gedaan met cannabis sativa in de vorm van een pil, maar die hebben tot dusver nog altijd geen tastbare resultaten opgeleverd.

Dat onderzoek wordt vooral gestimuleerd door de vaststelling dat wiet (weed of marihuana) nog andere positieve gevolgen heeft dan alleen maar het stillen van pijnen. Sommige bestanddelen van de cannabis sativa plant helpen angsten bestrijden, anderen geven de gebruiker een rustig gevoel. Het is dus alleszins de moeite waard om het onderzoek richting farmaceutische producten op basis van cannabis verder te zetten.

Hoe groot zijn de kansen op verslaving bij gebruik van wiet (weed of marihuana) als pijnstiller?, is een vraag die ons vaak wordt gesteld. Die kansen zijn relatief groot, gezien de hierboven geschetste werking van cannabis als medicatie. Mediwiet wordt echter meestal minder frequent gebruikt dan deze gebruikt in gewone joints, zodat de kansen op een verslaving ook een stuk kleiner zijn.

Wiet (weed of marihuana) kan dus meer dan alleen maar pijn bestrijden en daar ligt misschien het grootste gevaar weggelegd. Wie tientallen jaren zijn jointje rookt om een bepaalde vorm van pijn niet meer te voelen, loopt hoe dan ook het risico om op een bepaald moment niet zonder meer te kunnen. Waakzaamheid blijft dus in ieder geval geboden.

Syndicatie