Drugs: "Help, mijn kinderen gebruiken cannabis, wat moet ik doen?"

Drugs: "Help, mijn kinderen gebruiken cannabis, wat moet ik doen?"

Cannabisgebruik is op zich geen ramp, maar wel moet een oogje in het zeil gehouden worden

Vroeger schrokken ouders zich rot wanneer ze vernamen dat hun kinderen zich aan cannabisgebruik bezondigden. De tijden zijn echter veranderd en tegenwoordig zouden we de ouders niet te eten willen geven die tijdens hun jeugd zelf fervente cannabisgebruikers worden. In sommige gezinnen wordt na het eten gezamenlijk een joint gerookt. De kinderen zijn namelijk vanuit hun prilste jeugd gewend om vader en/of moeder met een joint in de hand te zien rondlopen.

Sommige ouders bakken het nog bruiner. Daar worden in gezinsverband niet alleen cannabis maar andere drugs gebruikt. Bedoeling is om de kinderen – die half gedwongen worden om mee te doen – op een bepaalde manier voorlichting in verband met (onder andere) cannabisgebruik te geven. Vaak speelt hierbij het effect dat iets wat onder dwang van de ouders moet gebeuren, met tegenzin wordt gedaan. De kans is realistisch dat dergelijke kinderen zich later van cannabisgebruik zullen onthouden. Zekerheid kan in deze materie uiteraard nooit gegeven worden.

Er bestaan ook veel misverstanden over wat cannabisgebruik nu eigenlijk iemand doet. Anders dan genotsmiddelen als heroïne of cocaïne leidt cannabisgebruik niet tot een vorm van genieten of zich zelfs gelukkig voelen. In feite versterkt cannabisgebruik bestaande stemmingen. Wie zich voordien al goed voelde, zal zich gewoon nog wat beter worden. Het omgekeerde geldt echter ook, als gevolg van cannabisgebruik kan iemand zich dodelijk ongelukkig gevoelen. Meestal loopt het goed, maar zeker bij cannabisderivaten met een hoog THC-gehalte blijft het toch altid opletten geblazen. Samengevat komt het er op neer dat als gevolg van cannabisgebruik stemmingen worden versterkt.

Ervaren cannisgebruikers zullen maar al te goed weten dat ze onder invloed van cannabis bepaalde dingen beter zullen kunnen doen, maar dat andere dingen gewoonweg niet meer lukken. Bepaalde dingen gaan inderdaad beter, deze vaststelling geldt bijvoorbeeld voor het luisteren naar muziek en het kijken naar kunst. Het conceptievermogen verbetert. In geval er klassieke muziek zal iemand die onder invloed van cannabis verteert een beter inzicht hebben in de structuur van het stuk dat wordt gespeeld. Anderzijds zal op een kunsttentoonstelling het kleurenspel bijvoorbeeld beter begrepen worden. Als gevolg van cannabisgebruik neemt het concentratievermogen vaak af, waardoor het moeilijker wordt om te lezen of te schrijven. Wie het toch probeert, zal vaak voelen dat hij of zij afdwaalt.

Cannabis wordt dikwijls omschreven als een pretdrug, wat wil zeggen dat er vaak heel wat gelachen wordt wanneer een groep mensen onder invloed verkeert. Lachkicks, een onbedwingbare neiging om te (blijven) lachen, zijn geen zeldzaam verschijnsel. Wie zich regelmatig waagt aan cannabisgebruik moet er vast en zeker opletten om geen gekke dingen te doen. Het is bijvoorbeeld not done om cannabis in de vorm van hasjiesj te eten. Heel wat hippies die dit al in de jaren 60 hebben geprobeerd, zijn er door in het ziekenhuis beland. Het eten van spacecake – een taart gebakken met cannabis er in – is alleszins minder gevaarlijk.
 

Syndicatie