Mag ik mijn medicijnen in stukjes breken om het slikken te vergemakkelijken?

Mag ik mijn medicijnen in stukjes breken om het slikken te vergemakkelijken?

Pillen die geen breuklijn hebben, worden beter niet in twee gebroken

Geneesmiddelen bevatten een werkzame molecule waarrond in het geval van pillen meestal een plastieken verpakking dan wel een beschermend laagje is aangebracht. De meeste pillen zijn klein genoeg zodat ze door de gebruiker meteen doorgeslikt kunnen worden. Bij sommige pillen is dat echter niet het geval, daar kan het slikproces wat moeilijker verlopen.

Dat wordt verholpen door de pillen in verschillende stukken te breken. Mag ik mijn medicijnen in stukjes breken om het slikken te vergemakkelijken?, is de vraag die beter eerst zou worden gesteld. De vieze smaak die vaak vrijkomt bij pillen die werden gebroken, laat al vermoeden dat op deze vraag een negatief antwoord moet volgen.

Pillen die geen breuklijn hebben, worden inderdaad beter niet in twee gebroken. Het gevaar bestaat namelijk dat ze ingevolge het breken hun werkzame kracht verliezen. Kristen A. Binaso, woordvoerdster van de American Pharmacists Association, stelt vast dat steeds meer mensen hun pillen breken en dat is volgens haar geen positieve ontwikkeling. Voorzichtigheid is in dit geval geboden.

Syndicatie