Andere aanpak verslaving kan kansen op succesvol afkicken vergroten

Andere aanpak verslaving kan kansen op succesvol afkicken vergroten

Elk jaar sterven wereldwijd 200.000 mensen aan illegale drugs

Veel families raken verscheurd door de verslaving van één van de leden. Dat kan alcohol zijn, nog altijd één van de meest voorkomende verslavingen, maar ook één van de zogenaamde hard drugs. Deze laatstgenoemde vlag dekt een brede lading, waaronder de zogenaamde opiaten. Maar ook andere hard drugs kunnen leiden tot een zware verslaving, waarbij we denken aan cocaïne maar ook aan de zogenaamde synthetische drugs.

Wie verslaafd is aan verdovende middelen, moet zich op de eerste plaats bewust zijn van die verslaving. Pas wanneer de verslaving wordt toegegeven, kan er aan ingrijpen gedacht kunnen worden. Dat ingrijpen komt meestal neer op afkicken in een gespecialiseerd centrum. Succes kan in deze materie kan echter niet gegarandeerd worden, heel wat pogingen tot afkicken zijn allesbehalve succesvol.

Het aantal verslaafden aan hard drugs valt wereldwijd onmogelijk in te schatten. In de Verenigde Staten alleen zouden er 350.000 heroïneverslaafden zijn, dit op basis van een schatting uit 2010. Dat komt neer op een stijging met 68% ten opzichte van de situatie ten opzichte van 2002. Van een verbetering is dus zeker geen sprake, wel integendeel. Exacte cijfers per land zijn voor Europa niet beschikbaar, maar ook hier stijgt het aantal verslaafden.

De strijd tegen heroïne en andere hard drugs blijft bijzonder moeilijk. Een andere aanpak van de verslaving kan de kansen op succesvol afkicken vergroten. In die strijd kan een belangrijke rol zijn weggelegd voor de receptor 4 (TLR4), die een sleutelrol speelt bij het doorgeven van de signalen die de kick bezorgen die de drug veroorzaakt. Wanneer deze receptor kan worden geneutraliseerd, verdwijnt het effect van de werking van de drug en kan de strijd tegen de verslaving met grotere kansen op succes worden gevoerd.

Het is ook hoognodig dat er iets gebeurt. Elk jaar sterven wereldwijd 200.000 mensen aan illegale drugs, dit volgens de United Nations Office on Drugs and Crime. In de Verenigde Staten, waar de meest precieze gegevens over bekend zijn, zou het aantal volgens de Substance Abuse and Mental Health Services Administration het hoogst liggen. Het is echter moeilijk om met exacte cijfers te werken aangezien heel wat mensen aan zijeffecten van hun verslaving overlijden.

 

Syndicatie