Roken van marihuana op jonge leeftijd kan schizofrenie veroorzaken

Roken van marihuana op jonge leeftijd kan schizofrenie veroorzaken

Hallucinaties en waanvoorstellen kunnen op latere leeftijd opduiken

Het roken van marihuana op jonge leeftijd, meer bepaald in de tienerjaren, kan op latere leeftijd schizofrenie en andere psychische aandoeningen veroorzaken. Dat blijkt uit een nieuw uitgebreid onderzoek dat in Australië werd gevoerd. Hallucinaties en waanvoorstellen kunnen nog jaren later opduiken. De studie wees uit dat er een duidelijk verschil was tussen wie wel en wie geen marihuana had gerookt.

Jongeren die gedurende zes jaar of langer marihuana gebruikten, hadden twee keer meer kans om schizofreen of psychotisch te worden. De research gebeurde online op basis van archiefmateriaal van de Archives of General Psychiatry. De marihuana-rokers hadden bovendien vier keer meer kans om last te krijgen van psychotische verschijnselen als hallucinaties of waanvoorstellingen.

Uit het onderzoek blijkt nogmaals dat marihuana minder schadelijk is dan over het algemeen wordt aangenomen. Vooral de moderne veries van de drug - met een zeer hoog gehalte aan de werkzame drug THC - zouden zeer schadelijke neveneffecten met zich kunnen meebrengen. Kenners spreken over deze marihuana-variëiteiten als skunk of superskunk.

John McGrath, auteur van de studie en professor aan het Queensland Brain Institute in Brisbane, merkt dat het rapport tot dusver het duidelijkste bewijs van de schadelijke effecten van marihuana kon voorleggen. De boodschap is volgens hem duidelijk: jongeren die marihuana wensen te roken, moet goed op de hoogte zijn van de risico's die ze lopen. Het is dus niet zo dat marihuana en andere cannabis-varianten vrij van risico's zijn.

Daarmee is ook de discussie over de medische toepassingen van marihuana weer geopend. Sommige medici zijn voorstander van het gebruik van marihuana als bijvoorbeeld pijnstiller, maar de neveneffecten verbonden aan het gebruik van de drug doen daaromtrent toch enig voorbehoud rijzen. Wel is nog niet helemaal duidelijk wat het effect is van marihuana-roken op volwassenen. De vraag is of ook zij meer kans lopen op schizofrenie en andere psychische aandoeningen. In dat verband is in ieder geval verder onderzoek vereist. De kans lijkt groot dat marihuana ook bij volwassenen schadelijke neveneffecten gaat vertonen, die in het ergste geval tot psychische aandoeningen kunnen leiden.

Syndicatie