Regelmatig gebruik van marihuana of weed/wiet maakt mensen lui

Regelmatig gebruik van marihuana of weed/wiet maakt mensen lui

Wie veel joints rookt, zal veel minder gemotiveerd zijn om iets te doen

In de jaren 70 was er een song van de groep Dr. Hook met als titel ‘I got stoned and I missed it’. Daarin beschrijft zanger Ray Sawyer hoe hij als gevolg van het roken van de ene joint na de andere bij wijze van spreken zijn hele leven heeft laten voorbijgaan zonder er iets aan te hebben. Hij lag de hele dag in een zetel te suffen en na te denken over wat hij allemaal langs zijn neus heeft laten voorbijgaan. Stoppen met het roken van marihuana of weed/wiet is echter niet bij.

De ervaringen van Ray Sawyer worden bevestigd door een recente studie van de Harvard Medical School. Die kwam tot de conclusie dat het roken van marihuana of weed/wiet inderdaad iemand lui maakt. Cannabis heeft inderdaad het kenmerk dat het gebruik er van een verlammend effect heeft. Hierbij moet natuurlijk niet overdreven worden. Er zijn inderdaad mensen die stoned rond lopen en die toch nog kunnen functioneren.

Algemeen kan echter worden gesteld dat hoe meer marihuana of weed/wiet iemand gebruikt, hoe lager de activiteitsgraad wordt. Wie veel joints rookt, zal veel minder gemotiveerd zijn om iets te doen. De drang om iets te doen, zal afnemen. Veel regelmatige rokers van een joint zullen wel ervaren hebben dat ze wel in staat zijn om naar kunst te kijken of naar muziek te luisteren, maar in veel mindere mate om actief iets te doen.

Regelmatige gebruikers van marihuana of weed/wiet zullen ook minder goed presteren op school precies omdat het roken van joints hen lui en vadsig maakt. Uiteraard kan af en toe cannabis gebruiken geen kwaad, maar wie een regelmatige gebruiker wordt, moet toch beter een waakzaam oogje in het zeil houden. Een toegenomen passitiviteit kan er uiteindelijk toe leiden dat het leven voorbij gaat zonder dat de gebruiker er iets van heeft gemerkt. Inderdaad, zoals Dr. Hook het al in de jaren 70 ervaarde.

Syndicatie