Medische wetenschap lijkt op weg om verslaving aan heroïne en andere opiaten te stoppen

Medische wetenschap lijkt op weg om verslaving aan heroïne en andere opiaten te stoppen

Proteïne TLR4 speelt belangrijke rol in drugverslaving

Het gebruik van hard drugs kost onze samenleving handenvol geld. Er is niet alleen de overlast die junkies of drugverslaafden de maatschappij bezorgen, onder andere in de vorm van criminaliteit, maar daarnaast zijn er ook de torenhoge medische kosten die een verslaving aan bijvoorbeeld heroïne met zich meebrengen.

In veel gevallen wordt zelfs niet meer geprobeerd om te verslaafde te doen afkicken. Programma’s als het gebruik van methadone zijn er uitsluitend op gericht om de verslaving onder controle te houden. Iemand die verslaafd is aan heroïne is dan zeker dat hij zuiver spul in de juiste medische omstandigheden krijgt toegediend, zodat hij of zij in ieder geval gevrijwaard blijft van een overdosis.

Het is een gegeven feit dat heroïne en andere opiaten een bijzonder verslavend effect hebben. Dat effect wordt op de eerste plaats veroorzaakt doordat er dopamine in de hersens vrijkomt. De verslaafde leert dat hij zichzelf beloont wanneer hij zich een shot toedient, want dopamine veroorzaakt een gevoel van gelukzaligheid. Dat gevoel kan nog worden versterkt wanneer de drug zich verbindt met TLR4.

De medische wetenschap lijkt aardig op weg om de verslaving aan heroïne en andere opiaten te stoppen of toch alleszins onder controle te krijgen. Het is nog te vroeg om al victorie te kraaien, maar het onderzoek evolueert in ieder geval in de juiste richting. De kans is groot dat het verslavingseffect vroeg of laat met succes kan worden bestreden.

Het proteïne TLR4 speelt dus een belangrijke rol in een drugverslaving, dit vanwege het versterkend effect bijvoorbeeld bij het gebruik van heroïne. Proeven uitgevoerd in samenwerking met de Substance Abuse and Mental Health Services Administration in de Verenigde Staten hebben echter uitgewezen dat de werking van dit proteïne bij ratten kan geblokkeerd worden. Wanneer ook de proeven op mensen in dezelfde richting wijzen, kan een belangrijke stap zijn gezet in de strijd tegen de verslaving aan verdovende middelen.