Jonge gebruikers van marihuana roken vaker cannabis dan oudere

Jonge gebruikers van marihuana roken vaker cannabis dan oudere

Druggebruik kan bij jongeren onder 16 jaar tot driemaal zoveel bedragen

Jonge gebruikers van marihuana roken vaker dan oudere, zo blijkt uit een recente Amerikaanse studie. Ze werd uitgevoerd door Staci Gruber, directeur van het Cognitive and Clinical Neuroimaging Core bij het aan Harvard gelieerde McLean Hospital in Belmont. Gruber en haar team kwamen tot de conclusie dat jongeren die vroeger beginnen met het gebruik cannabisproducten ook meer gebruikten dan wie er op latere leeftijd mee begon.

Op de meeting van de Society for Neuroscience in San Diego stelde Gruber de resultaten van haar studie voor. Ze kwam tot de conclusie dat het roken van cannabisproducten mogelijk bij heel jonge mensen de manier wijzigt waarop de hersenen werken. Dat effect is waarschijnlijk van voorbijgaande aard, want de wijzigingen werden niet meer vastgesteld bij jongeren die jong waren begonnen met marihuana roken en vervolgens waren gestopt.

Het druggebruik, in dit geval dus marihuana of hasjiesj, kan tot driemaal zoveel bedragen als bij jongeren van latere leeftijd. Onder 16 werd gemiddeld 25,10 keer gerookt, tegenover slechts 12,10 keer per week bij zij die op latere leeftijd waren begonnen. Gruber waarschuwde bij de voorstelling van haar studie voor een onbezonnen legalisering van marihuana. Het is immers nog in onvoldoende mate bekend welke schadelijke gevolgen het gebruik van cannabisproducten kan hebben. Die schadelijke gevolgen zouden zich vooral concentreren in die delen van de hersenen die belangrijk zijn voor denken, geheugen en concentratie.

Syndicatie