Opletten voor cannabis met hoog THC-gehalte, psychose is mogelijk

Opletten voor cannabis met hoog THC-gehalte, psychose is mogelijk

Nieuwste varianten marihuana veel sterker dan vroegere variëteiten

Is het gebruik van marihuana nu al dan niet schadelijk? Een definitief antwoord op die vraag hebben we nog altijd niet gekregen. Toch zijn er steeds sterkere aanwijzigingen dat marihuana in bepaalde gevallen aanleiding kan geven tot mentale stoornissen zoals psychoses.

Oorzaak van dat gevaar is de steeds hogere THC-gehalten die in cannabis worden vastgesteld. THC, wat staat voor tetrahydrocannabinol, is het werkzame gedeelte in marihuana en andere cannabisproducten. In gewone cannabisplanten is het gehalte aan THC relatief laag, maar dat ligt anders voor marihuanaplantjes die onder kunstlicht worden geteeld. Het gehalte aan THC ligt in deze variaties van marihuana veel hoger dan in de oorspronkelijke planten.

Het gevolg is dat de roes die het gevolg is van het gebruik van marihuana maar moeilijk te controleren vallen. De gebruiker of gebruikster raakt zo ver ‘weg' dat hij of zij de volledige controle over zichzelf verliest. Dat kan aanleiding geven tot ‘bad trips', die min of meer vergelijkbaar zijn met wat LSD-gebruikers kan overkomen. In het uiterste geval gaan die bad trips leiden tot psychotische verschijnselen of zelfs heuse psychoses.

Het gevaar is vooral het grootst bij marihuana die onder kunstlicht werd gekweekt. De plantjes zijn speciaal geselecteerd op een zo hoog mogelijk THC-gehalte, met als gevolg dat de marihuana buitengewoon ‘straf' is. In het drugswereld heeft men het dan op de eerste plaats over de (superskunk)-variëiten. Het spreekt vanzelf dat het gebruik van deze vormen van marihuana ten sterkste valt af te raden, gezien de mogelijke gevolgen.

Verwoede gebruikers van cannabis die toch niet te veel risico's willen lopen,geven de voorkeur aan hasjiesj, dit vanwege het feit dat de THC-gehalten in deze vorm van het verdovend middel minder gevaarlijk zijn. Of dat daadwerkelijk zo is, wordt door de wetenschap echter betwijfeld. Het THC-gehalte kan ook in hasj vrij hoog liggen. De moraal van het verhaal is dan ook duidelijk: cannabisproducten blijven gevaarlijk, of het nu gaat om marihuana en hasjiesj. Moet daarom het gebruik van deze producten ten strengste afgeraden worden? Eigenlijk wel, maar uiteindelijk moet iedereen de beslissing voor zichzelf nemen. Het probleem is dat vooral jeugdige gebruikers van marihuana niet altijd voldoende beseffen welke risico's er worden gelopen.

 

Syndicatie