Roken van wiet (weed of marihuana) kan vooral op langere termijn schaden

Roken van wiet (weed of marihuana) kan vooral op langere termijn schaden

Wereldwijd gebruiken ongeveer 200 miljoen mensen wiet (weed of marihuana)

Het gebruik van wiet (weed of marihuana) blijft omstreden, ook voor medische doeleinden. Het staat buiten kijf dat cannabis-producten in bepaalde omstandigheden pijnsymptomen kan helpen bestrijden. Sommige dokters zijn daarom pro het gebruik onder medisch toezicht. Dat is echter zeker niet altijd het geval.

Aan het gebruik van wiet (weed of marihuana) zijn ongewenste nevenverschijnselen verbonden, zodat vaak de voordelen moeten tegen worden afgewegen tegen de nadelen. De voorstanders zijn mening dat de voordelen zwaarder doorwegen, de tegenstanders zijn echter een andere mening toegedaan. In ieder geval wordt aanbevolen om cannabis slechts vanaf een bepaalde leeftijd voor medische doeleinden te laten gebruiken.

Staci Gruber, researcher bij het aan Harvard-gerelateerde MacLean Hospital, meent op basis van recente studies dat wiet (weed of marihuana) momenteel populairder is bij jongeren dan gewone sigaretten. In de Verenigde Staten zou ongeveer één op vier studenten uit de middelbare scholen cannabis gebruiken. Of dat percentage nog stijgend is, valt momenteel moeilijk te zeggen.

Roken van wiet (weed of marihuana) kan vooral op langere termijn schaden, zo stelt Gruber. De meeste jongeren zijn zich niet bewust van de gevaren verbonden aan het roken van joints. De negatieve gevolgen er van worden namelijk meestal slechts op lange termijn duidelijk. Wie gedurende lange tijd veel gebruikt, kan mogelijk zijn hersenen definitief beschadigen. 

Wereldwijd gebruiken ongeveer 200 miljoen mensen wiet (weed of marihuana). De cijfers van de Verenigde Naties spreken van 119 tot 224 miljoen gebruikers, zonder daarbij aan te geven op welke data deze aantallen gebaseerd zijn. De leeftijd van de gebruikers varieert van 15 tot 64 jaar. Inderdaad, veel mannen en vrouwen die destijds deel uitmaken van de hippiebeweging zijn tijdens de rest van hun leven cannabis blijven gebruiken.

Syndicatie