Wiet (weed of marihuana) is minst schadelijk voor volwassenen

Wiet (weed of marihuana) is minst schadelijk voor volwassenen

Het roken van wiet (weed of marihuana) is vooral op jongere leeftijd schadelijk

Over het al dan niet schadelijk zijn van wiet (weed of marihuana) zijn al boeken volgeschreven. Volgens sommige wetenschappers valt het met schadelijk zijn nog wel mee, maar anderen zijn een stuk voorzichtiger. De eerste generatie gebruikers van cannabis bereikt nu de derde leeftijd, zodat nu pas de gevolgen van het roken van joints op lange termijn duidelijk worden.

Vast staat in ieder geval dat aan het gebruik van wiet (weed of marihuana) schadelijke gevolgen verbonden kunnen zijn. Sommige gebruikers krijgen een soort ‘bad trip’ die in het vakjargon ‘flippen’ wordt genoemd. Dat flippen gaat vaak gepaard met het verlies van de zelfcontrole, met paniekaanvallen enzovoort. In het ergste geval kan er sprake zijn van hyperventilatie die telkens terugkomt wanneer er weer een joint wordt opgestoken.

Maar het kan nog erger. Sommige variëteiten van wiet (weed of marihuana) zijn zo sterk geworden dat ze mits langdurig gebruik tot psychoses kunnen luiden. Het THC-gehalte (de werkzame stof in de cannabisplant) ligt bij deze onder kunstlicht geteelde variëteiten tot 40 keer hoger dan normaal.

Wiet (weed of marihuana) is het minst schadelijk voor volwassenen, zo blijkt uit onderzoek dat in Nieuw-Zeeland werd uitgevoerd. Richie Poulton, opsteller van de studie en professor aan de University of Otago in  dat land, spreekt in dat verband van een duidelijke boodschap. Dat volwassen rokers van joints geen hersenschade oplopen, kan hij echter niet garanderen.

Het roken van wiet (weed of marihuana) is vooral op jongere leeftijd schadelijk, aldus Poulton. Hij spreekt in dat verband niet van wettelijke argumenten, wel van medische. Hoe jonger iemand begint joints te draaien, hoe groter de hersenschade kan zijn. Voorzichtigheid is dus in ieder geval geboden, maar dat wisten we natuurlijk al veel eerder. 

Syndicatie