Drugs: hersenen in ontwikkeling zijn kwetsbaar voor gebruik van cannabisproducten

Drugs: hersenen in ontwikkeling zijn kwetsbaar voor gebruik van cannabisproducten

 Vooral het regelmatig roken van marihuana kan schadelijk effect hebben

 Het roken van cannabisproducten (hasjiesj en marihuana) kan bij minder dan 16-jarigen schade in de hersenen aanbrengen. Dat blijkt uit een studie gedaan door Staci Gruber, directeur van het Cognitive and Clinical Neuroimaging Core bij het aan Harvard gelieerde McLean Hospital in Belmont. Haar team kwam tot de conclusie dat hersenen in ontwikkeling kwetsbaar zijn voor het gebruik van cannabisproducten.

 Vooral het regelmatig roken van marihuana kan schadelijk effect hebben. Hersenscans wijzen in de richting van een gewijzigde activiteit in bepaalde delen van de hersenen. Gruber stelde haar studie voor op de Society for Neuroscience’s meeting in San Diego. Een verklaring voor het feit van de grotere kwetsbaarheid bij adolescenten konden de onderzoekers niet geven. Mogelijk remt het gebruik van cannabisproducten de normale ontwikkeling van de hersenen af.

 Dat bleek onder andere uit het feit dat bij jonge gebruikers van marihuana cognitieve flexibiliteit werd vastgesteld, iets wat ook bij baby’s optreedt. Die cognitieve flexibiliteit bleek uit een aantal testen die werden afgenomen. Eigenlijk wordt er mee bedoeld dat onder andere het inzien van gemaakte fouten bemoeilijkt wordt. Gruber en haar team vergeleken de verstandelijke prestaties van 33 marihuana gebruikers met 26 niet-gebruikers.

Syndicatie