Zeg niet griep, zeg influenza

Zeg niet griep, zeg influenza

 
De griep voorstellen, is waarschijnlijk overbodig. Iedereen heeft in zijn leven waarschijnlijk wel eens griep in één of andere vorm gehad. Een gewoon onschuldig griepje duurt meestal niet te lang. Tenzij de patiënt sterk verzwakt is, zal hij snel weer op de benen staan.
 
GriepMinder algemeen bekend is dat er gevaarlijkere vormen van griep bestaan. De gewone griep is een eenvoudige infectie van de luchtwegen, veroorzaakt door virus. Dat virus blijkt zich echter bijzonder snel te kunnen aanpassen, met als gevolg dat steeds nieuwe vormen van het virus optreden. Precies vanwege die snelle aanpassingsmogelijkheden is het influenze-virus in staat om telkens weer ons afweersysteem te verschalken.
 
Geen definitief medicijn tegen griep, Tamiflu en Relenza staan het verst
 
Precies vanwege het sterke aanpassingsvermogen is er (nog) geen definitief medicijn voor de bestrijding van de griep uitgevonden. Er zijn wel een aantal succesvolle vaccins op de markt, zoals Tamiflu van Roche en Relenza van Glaxo Smith Kline. Anderzijds garandeert Inflexal® V van Crucell een optimale influenza bescherming.
 
Tamiflu en Relenza zijn wereldwijd bekend, maar het zijn op hun beurt vaccins die telkens opnieuw moeten aangepast worden. Een grieplijder ontwikkelt antibodies (antilichamen) tegenover het virus, maar die treden alleen op tegen een welbepaalde vorm van het virus. Een gemuteerde vorm van het virus wordt niet herkend, met als als gevolg van alles van vooraf aan opnieuw moet beginnen.
 
De patiënt – of liever zijn lichaam – zal opnieuw antibodies moeten aanmaken. Roche en GlaxoSmithKline zullen op hun beurt nieuwe variaties van Tamiflu en Relenza moeten ontwikkelen, waarbij de aangepaste vaccins telkens aangepast moeten zijn aan de gewijzigde vorm van het virus.
 
Of met andere woorden: het is dus noodzakelijk dat er elk jaar opnieuw aangepaste vaccins op de markt worden gebracht, want het influenzavirus duikt ook elk jaar weer in een gemuteerde vorm op. Precies dat maakt de bestrijding van deze alledaagse kwaal zo moeilijk.
 
Helpt de jaarlijkse inspuiting tegen griep?
 
Vooral oudere mensen krijgen de raad om zich jaarlijks voor de winter tegen de griep te laten inspuiten. Dat spuitje wordt door de huisarts gegeven, maar biedt geen absolute garanties dat men gespaard zal blijven.
 
Het ingespoten vaccin is namelijk dat waarvan de World Health Organsation (de Wereldgezondheidsorganisatie) de overheersende vorm van griep zal zijn. Het kan echter zijn dat een andere gemuteerde vorm toeslaat, waardoor de patiënt toch de griep opdoet.
 
Algemeen wordt toch aanbevolen om de jaarlijkse spuit tegen de griep niet over te slaan. In de meeste gevallen zullen gevaccineerde bejaarden zelfs indien ze influenza krijgen de ergste gevolgen daarvan kunnen opvangen. Garanties kunnen echter nooit gegeven worden, precies omdat het influenza-virus zo onvoorspelbaar optreedt.
 
Wordt griep of influenza ooit definitief overwonnen dankzij het ultieme vaccin?
 
De vraag van 100 miljoen euro. Het farmaceutisch bedrijf dat er in slaagt om het ultieme vaccin tegen griep te ontwikkelen, zal in een mum van een tijd schatrijk worden. Tot dusver zijn er nog geen tekenen die er op wijzen dat een dergelijk vaccin op komst is.
 
Om de griep definitief te overwinnen, moet het probleem bij de wortel aangepakt worden. Dat wil zeggen dat de wetenschap moet uitvissen hoe het virus er telkens opnieuw in slaagt om te muteren. Geen makkelijke opgave, maar moeilijk gaat ook. De farmaceutische industrie is het aan zichzelf verplicht om toch een ultiem vaccin te vinden voor een zo algemene ziekte als de griep.
 
Symptomen van influenza of griep
 
Griep is een aandoening van de luchtwegen, dus zullen de meeste symptomen in de buurt van de luchtvwegen opduiken. De kwaaltjes verbonden aan griep zijn algemeen bekend: verstopte luchtwegen, hoesten, keelpijn, koorts, hoofdpijn, geen zin in eten enzovoort.
 
Bescherming tegen griep
 
Volgens de volksmond is iemand die veel bier/wijn/gedistilleerd gevrijwaard voor de griep. Dat is in die zin waar dat alcohol sommige virussen uitschakelt, iets wat echter niet altijd het geval is. Bovendien zal een zware drinker een relatief zwak gestel hebben, waardoor hij precies extra kwetsbaar wordt. Alcoholgebruik kan dus perfect samengaan met een griepaanval.
 
Anderzijds zijn personen met een sterk gestel minder kwetsbaar voor griep. Wie veel aan sport doet, zal extra weerstand opdoen. Dat geldt ook voor buitensporten, hoewel die het risico op verkoudheden met zich meebrengen.
 
Dodelijke vormen van griep of influenza
 
Het opdoen van een griepje is op zich geen probleem, na enkele dagen zal het ergste achter de rug zijn. Er zijn echter vormen van influenza waarbij een dodelijke afloop niet uitgesloten is. Het gevaarlijkst is de mengvorm van twee virussen, wat een dubbele inspanning van het menselijk afweersysteem zal vergen. Vooral verzwakte mensen gaan er niet in slagen om voldoende afweer te ontwikkelen, waardoor de griepsymptomen van zeer ernstige aard dreigen te worden.
 
Door de jaren heen zijn er legendarische vormen van griep opgedoken. We denken aan de Spaanse griep, die vlak na de Eerste Wereldoorlog miljoenen slachtoffers eiste. Veel mensen waren toen verzwakt als gevolg van de ontberingen tijdens de oorlog. Ook de Aziatische en de Hong Kong griep maakten in de jaren 50 duizenden slachtoffers.
 
Recenter was er de vogelgriep, die even dreigde uit te groeien tot een pandemie. Uiteindelijk bleek het allemaal nog wel mee te vallen. De meest recente dodelijke vorm van influenza is de Mexicaanse of varkensgriep. Die kan zich in de komende jaren, mits een aanpassing van het virus, eventueel tot een pandemie ontwikkelen.
 
Risicogroepen voor dodelijke vormen van griep of influenza
 
We zeiden het al: vooral verzwakte mensen lopen het gevaar een ernstige tot zelfs dodelijke vorm van griep op te doen. Dat geldt op de eerste plaats voor ouden van dagen, die algemeen kwetsbaarder zijn voor allerlei kwalen.
 
Daarnaast moeten ook zieke mensen opletten voor gevaarlijke vormen. Op de eerste plaats moet worden gekeken naar mensen wiens weerstand is verzwakt. Dat kunnen kankerpatiënten zijn, HIV-besmettingen, astmalijders lijders aan hart- en vaatziekten, diabeteslijders enzovoort. Ook het regelmatig gebruik van sommige medicijnen kan leiden tot gewenning van het lichaam, waardoor de kwetsbaarheid toeneemt. Dit geldt onder andere voor aspirine en aanverwante producten. Deze groep van mensen doet er goed aan om in het geval van het opduiken van griepsymptomen meteen een dokter te raadplegen.

 

Syndicatie