Tamiflu in sommige gevallen niet bruikbaar in strijd tegen Mexicaanse griep

Tamiflu in sommige gevallen niet bruikbaar in strijd tegen Mexicaanse griep

Raadsels rond Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) blijven bestaan, vorm van influenza dat resistent is tegen Tamiflu verspreidt zich ook minder snel

De raadsels rond Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) blijven bestaan en nemen zelfs nog meer uitsproken vorm aan. Er is nu ook een vorm van de Mexicaanse influenza gevonden die resistent is tegen Tamiflu. Opmerkelijke vaststelling: deze vorm van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) verspreidt zich ook minder snel. 

Enkele tientallen mensen die een infectie met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) hadden opgelopen, vonden nauwelijks of geen voordelen van een behandeling met Tamiflu, het geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de bestrijding van de traditionele vormen van influenza. Tot dusver had dit middel sinds de uitbraak van de nieuwe vorm van influenza steeds een heilzame uitwerking bij patiënten met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1).

De genetische mutatie die meebrengt dat het virus resistent is tegen het meest gebruikte influenza-medicijn, zorgt er tevens voor dat de transmissiemogelijkheden beperkt zijn. Concreet houdt dit in dat deze vorm van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) minder snel overdraagbaar is. David Mercer, hoofd van de divisie overdraagbare ziekten van de Europese divisie van de  World Health Organisation, stelt vast dat het wel een zeer speciale vorm van het virus betreft. Blijkbaar gaat volgens Mercer de resistentie tegen Tamiflu gepaard met een verminderde capaciteit tot overdragen van het virus.

Daarmee wordt enigszins een geruststelling gegeven dat een te vaak gebruik van Tamiflu leidt tot een vorm van gewenning, waardoor de werking van het geneesmiddel wordt uitgehold. Tamiflu kan dus – in afwachting dat de specifieke vaccins voor Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) beschikbaar zijn – het belangrijkste wapen blijven in de strijd tegen de nieuwe vorm van influenza.

Het enige alternatief voor mensen met een gewone griep voor Tamiflu is vandaag Relenza, een inhaler die door GlaxoSmithKline wordt aangemaakt.  Mercer is van mening dat het niet opportuun is om patiënten die lijden aan de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) en die serieuze complicaties vertonen Tamiflu toe te dienen. Mercer waarschuwt voor wijzigingen in het virus, een evolutie die compleet onvoorspelbaar is.

Tot dusver heeft de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) zich nog niet ontwikkeld tot een dodelijke pandemie. Het aantal sterfgevallen als rechtstreeks gevolg van de ziekte is voorlopig relatief beperkt gebleven. Het grote gevaar is dat het virus dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) veroorzaakt, gaat muteren. Daardoor kan een veel gevaarlijkere vorm ontstaan.

Toch is er volgens de wetenschap goed nieuws, meer bepaald omdat de vorm van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) die resistent is tegen Tamiflu ziet niet of toch alleszins veel minder verspreidt dan de andere vormen er van. Tot dusver zijn er maar enkele tientallen gevallen ontdekt van patiënten die leden aan de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) en die resistent waren tegen Tamiflu. Het probleem stelt zich dus alleszins niet op grote schaal.

Syndicatie