Mexicaanse griep verspreidt zich veel sneller dan verwacht

Mexicaanse griep verspreidt zich veel sneller dan verwacht

Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) kan vroeger in het seizoen toeslaan dan de klassieke griep

De Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) verspreidt zich veel sneller rond de wereld dan ook maar iemand had durven dromen. De wetenschap staat verbaasd over de snelheid waarmee het virus rondtrekt. De snelheid ligt veel hoger dan eender welke vroegere vorm van het influenza-virus.

Naar de reden waarom de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) zich zo snel verspreidt, blijft het voorlopig gissen. Er wordt nog steeds intensief onderzoek gevoerd naar deze nieuwe vorm van het griepvirus.

Vanwege de hoge omloopsnelheid zou het virus in het noordelijk halfrond zelfs alvorens het traditionele griepseizoen in volle hevigheid toeslaan. Hoe hevig de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) gaat toeslaan, valt op voorhand echter moeilijk vast te stellen.

Voor de pers is de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) ‘gefundenes fressen’. Kranten, tijdschriften, televisie en radio spuiten buiten alle proporties informatie over de opmars van het virus. De kritiek op de paniekerige vorm van verslaggeving weerklinkt echter steeds luider. Veel wetenschappers zijn van mening dat de pers de bevolking schrikt aanjaagt, terwijl de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) veel minder ernstige gevolgen zou hebben dan algemeen wordt aangenomen.

Het vermoeden wordt bovendien steeds sterker dat veel meer mensen dan algemeen wordt aangenomen besmet zouden zijn met de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). In de meeste gevallen blijken de symptomen echter zo licht te zijn dat de persoon in kwestie er nauwelijks hinder van ondervindt. Daarmee worden de geruchten over dodelijk effect van deze nieuwe vorm van het influenza-virus nogmaals ontkracht.

De World Health Organization beschouwt de situatie echter nog steeds als zeer ernstig. Het belangrijkste risico bestaat er uit dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) zich in de komende weken, maanden of jaren gaat muteren en een veel kwaadaardiger karakter gaat aannemen dan momenteel het geval is. De vraag is echter of ook de WHO niet aan een lichte vorm van paniek lijdt. Niets zegt dat deze vorm van het virus een meer dodelijke variant gaat worden dan zijn voorgangers. Pas achteraf kan de rekening worden opgemaakt.

Over de snelheid waarmee de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) zich verspreidt, valt echter nog een en ander te zeggen. Deze vorm van influenza verspreidde zich over een periode van zes weken sneller dan andere vormen in zes maanden. Dat betekent hoe dan ook dat het een krachtige vorm van het influenza-virus is en dat de mogelijkheid hoe dan ook nog steeds aanwezig blijft dat een mutatie van het virus heel wat slachtoffers gaat eisen. Maar zelfs in dat geval is er geen reden voor paniek. Wie niet tot een risicogroep behoort, loopt weinig kans om veel hinder van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) te ondervinden.

Syndicatie