Testen met vaccin voor Mexicaanse griep verlopen voorspoedig

Testen met vaccin voor Mexicaanse griep verlopen voorspoedig

Novartis signaleert dat één dosis van het vaccin voor de bestrijding van Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) een sterke werking heeft en goed wordt verdragen

Novartis werkt aan vaccin Celtura tegen de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1)

De strijd tegen de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) woedt achter de schermen in volle hevigheid. Alles draait nu om de vraag hoe snel de eerste vaccins beschikbaar zullen zijn en of hun werking zal volstaan om de ziekte onder controle te houden. De berichten die ons vanuit de farmaceutische sector bereiken, zijn in ieder geval bemoedigend.

Het Zwitserse farmabedrijf Novartis maakte bekend dat één dosis van het vaccin voor de bestrijding van Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) een voldoende sterke werking heeft en volgens de eerste testuitslagen goed wordt verdragen. Belangrijk om te weten is bovendien dat één enkele dosis van het vaccin al voldoende is om een sterke respons van het immuniteitssysteem op de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) uit te lokken. Novartis probeerde het vaccin uit op 100 gezonde vrijwilligers en die bleken het stuk voor stuk goed te verdragen. Er stelden zich dus geen problemen van misselijkheid enzovoort.

De eerste testresultaten wezen uit dat de beschermende antilichamen tegen de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) al binnen twee weken na het toedienen van één enkele dosis van het vaccin in het lichaam opdoken. Dat betekent met andere woorden dat het vaccin wel degelijk efficiënt is.

Novartis, Sanofi-Aventis SA en GlaxoSmithKline Plc zijn enkele van de farmaceutische bedrijven die op volle toeren werken om tijdig voldoende vaccins voor de bestrijding van Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) op de markt te kunnen brengen. Het gaat in totaal om honderden miljoenen dosissen, die zouden moeten volstaan om een groot deel van de wereldbevolking te beschermen tegen de snel om zich heen grijpende Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1).

De overheden in zowel de Verenigde Staten als in Europa waren er van uitgegaan dat minstens twee vaccinaties noodzakelijk zouden zijn om de bestrijding van de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) op een efficiënte manier te laten verlopen. Wanneer mocht blijken dat één enkel vaccinatie inderdaad volstaat, zou dit een belanrijke stap in de goede richting kunnen betekenen. Het wil namelijk zeggen dat er veel meer mensen kunnen ingeënt worden dan oorspronkelijk was verhoopt.

Toch blijkt dat er meer antilichamen worden gevormd bij vrijwilligers die twee vaccinaties ontvingen. Dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch ook. Twee dosissen zijn altijd beter dan één, maar uit de testresultaten bij Novartis blijkt dat één dosis al volstaat om bescherming tegen de Mexicaanse griep (zwijnengriep of H1N1) te bieden.

Het vaccin, dat Celtura werd gedoopt, werd getest bij patiënten in de leeftijd tussen 18 en 50 jaar. De testfase is nog niet afgelopen, in aanvullende klinische testen zullen meer dan 6.000 kinderen en volwassenen worden betrokken. Verlopen die testen goed, dan kan de commercialisering van het vaccin aangevraagd worden.
 

Syndicatie