Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) verschilt wel degelijk van gewone griep

Meer jongeren en meer zwangere vrouwen het slachtoffer

De Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) heeft maandenlang de krantenkoppen beheerst, maar uiteindelijk lijken de gevolgen van de pandemie veel kleiner te zijn dan eerst was gevreesd. Vooral het dodelijk karakter van de griep was veel minder groot dan was vooropgesteld.

Australië heeft een eerste bilan opgemaakt van griepseizoen. Elk jaar sterven daar gemiddeld 3.000 mensen ouder dan 50 jaar van de gewone griep. Tijdens het eerste seizoen van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) liep het dodenaantal op tot 190. Dat is dus veel minder dan tijdens een gewoon griepseizoen. Jim Bishop, hoofd van de Australische gezondheidsdienst, bracht in de New England Journal of Medicine verslag uit over de gang van zaken. Dat gebeurde aan de hand van de eerste statistische gegevens.

De gemiddelde leeftijd van patiënten die aan de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) stierven was 53, tegenover 83 in een gewoon griepseizoen. Anderzijds was het aantal patiënten dat in het ziekenhuis werd behandeld voor een virale longontsteking was ongeveer 14 keer groter dan normaal. Het is volgens Bishop duidelijk dat het een heel ander type virus betreft, dat ook een heel andere behandeling vergt. In het geval van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is er vaker sprake van ziekenhuisopname. Opvallend is dat minder oudere mensen in bejaardentehuizen het slachtoffer zijn.

Michael Osterholm, directeur van de University of Minnesota's Center voor Infectious Disease Research and Policy in Minneapolis, is van mening dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) beter wordt gemeten in termen van het aantal verloren levensjaren, precies omdat zoveel jongere mensen aan de ziekte stierven. Op basis van die vergelijkingsgraad liggen de verliezen veel hoger dan bij de gewone griep. Osterholm merkt op dat cru uitgedrukt de dood van een 24-jarige een groter verlies is voor de maatschappij dan van een 80-jarige.

Een andere opvallende vaststelling is het grote aantal vrouwen dat het slachtoffer werd van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). Van alle vrouwen die het virus kregen, moest 1 tot 10% (naargelang van de regio) in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat zijn veel hogere percentages dan bij de gewone griep. Zwangere vrouwen waren bovendien goed voor ongeveer een kwart van de ziekenhuisopnames, zo rapporteerde de WHO in de Weekly Epidemiological Record newsletter. Zwangere vrouwen hebben 10 keer meer kans om vanwege Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) in het ziekenhuis te belanden dan andere leeftijdscategorieën.

Syndicatie