Gaan dokters verschil blijven maken tussen Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) en gewone griep?

Pandemie is voorlopig op een sisser uitgedraaid, aantal ziekenhuisopnames was toch hoger dan normaal

Alles lijkt er op alsof de pandemie van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) met een sisser is afgelopen. Van paniek bij de bevolking was op geen enkel moment sprake. Iedereen kent wel iemand die de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) heeft gehad, maar van een massale epidemie is zeker geen sprake geweest.

Akkoord, de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) heeft voor heel wat ziekteverzuim gezorgd, maar ook daarover verschillen de bevoegde instanties van mening. Het is namelijk zo dat heel wat dokters geen onderscheid meer maakten tussen de gewone vorm van griep en de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). In de meeste gevallen genazen de patiënten die aan laatstgenoemde vorm leden vrij snel, zij het misschien iets trager dan bij de gewone griep.

Er waren wel meer patiënten die met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) in het ziekenhuis dienden te worden opgenomen dan met de gewone griep in normale omstandigheden het geval is, maar dat heeft onder andere te maken met het feit dat zwangere vrouwen kwetsbaarder bleken te zijn voor de nieuwe vorm van het influenavirus. In het geval van zwangere vrouwen met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) werd vaker het zekere voor het onzekere genomen en werd ziekenhuisopname aanbevolen.

Eén van de opvallendste kenmerken van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) was inderdaad dat zwangere vrouwen besmet met het virus 10x meer kans hadden op ziekenhuisopname dan de doorsnee bevolking. Bijna 1 op 10 patiënten die vanwege Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) in het ziekenhuis werden opgenomen, waren vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap.

James Bishop van de World Healht Organisation verdedigde de beslissing van zijn organisatie om de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) tot pandemie uit te roepen, een beslissing die al in juni 2009 werd genomen. De WHO plaatste de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) bovendien op het niveau van de waarschuwingsfasen, dit op basis van advies verstrekt door een groep wetenschappers. De kritiek stelt echter dat sommige van die wetenschappers banden hadden met de farmaceutische industrie, iets wat eigenlijk niet door de beugel kan. De farmabedrijven hebben namelijk veel geld verdiend aan het aanmaken van een vaccin voor de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1).

Syndicatie