Varkensgriep alleen in labo herkenbaar

De varkensgriep haalde de internationale media door dat nieuwe vorm van griep al meteen enkele tientallen dodelijke slachtoffers in Mexico maakte. De brandhaard verspreidde zich vervolgens snel naar de Verenigde Staten. De hele wereld houdt zijn hart vast, het betreft namelijk een bijzonder dodelijke griepvariant.

Hoe kan men varkenskoorts herkennen? De symptomen zijn eigenlijk dezelfde als die van een gewone griep, maar dan eentje van het zwaardere type.

Een sluitende analyse of het al dan niet om varkensgriep gaat, kan alleen in het laboratorium worden gemaakt. Wie een griepje vat, herkent uiteraard meteen de symptomen.

Koorts, gebrek aan eetlust, lusteloosheid, niezen enzovoort. Enfin, de gewone kenmerken van de jaarlijkse griep waar iedereen wel eens mee te maken heeft. Wie varkensgriep heeft, kan een paar bijkomende syptomen vertonen. Die zijn op zich evenmin zorgwekkend. Keelpijn, een lopende neus en diarrhee zijn niet dadelijk kwalen om over in paniek te raken.

Kortom, op basis van deze kenmerken wordt evenmin een sluitende analyse gemaakt. Wat is het probleem met varkensgriep? Eigenlijk is het een soort mix van gewone mensengriep met varkens- en vogelgriep.

De World Health Organization (WHO) is vooral bezorgd over de ziekte omdat een paar factoren in de vergelijking onbekenden zijn. Met andere woorden: over sommige elementen van de ziekte tast men nog steeds in het duister. Kan varkensgriep tot een pandemie, een wereldwijde plaag uitgroeien?

De vraag stellen is makkelijker dan het antwoord geven. Het virus kan zich op een bepaald moment verder aanpassen, zodat er een razendsnelle verspreiding mogelijk wordt. Het WHO heeft de varkensgriep voorlopig ondergebracht in fase 4 van in totaal 6 risicofasen.

Fase 1 houdt een laag risico op een pandemie in, fase 6 wil zeggen dat de pandemie is uitgebroken en dat de hele wereld wordt geteisterd. Fase 4 wil zeggen dat de WHO de evolutie van de ziekte op de voet blijft volgen.

Syndicatie