Mysteries Mexicaanse griep worden steeds groter

Mysteries Mexicaanse griep worden steeds groter

Jonge kerngezonde Nieuw-Zeelander overleeft amper Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) na 11 weken in coma te hebben gelegen

De mysteries rond de Mexicaanse griep worden steeds groter. De medische wetenschap staat voor een raadsel waarom sommige mensen zo zwaar onder deze nieuwe influenza-vorm te lijden hebben. Het jongste geval baart de dokters echter wel zorgen. Een jonge kerngezonde Nieuw-Zeelander overleefde amper de  Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) na 11 weken in coma te hebben gelegen.

De 34-jarige Brent Robb had nauwelijks een medische voorgeschiedenis alvorens hij door de Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) werd getroffen. Hij worstelde wekenlang voor zijn leven, lag 11 weken in coma en kon slechts op het nippertje worden gered. De medische wetenschap staat voor een raadsel, zij kan op het eerste gezicht waarom een man in de bloei van zijn leven zo hard wordt getroffen door de Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1).

Robb, een sportieve Nieuw-Zeelander die elke week zijn kilometers met de fiets afmaalde, was twee maanden lang werkonbekwaam. Zijn ziektebeeld geldt tot dusver als het meest mysterieuze van de pandemie die de Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) heeft veroorzaakt. Robb behoorde namelijk in geen geval tot een risicogroep die kwetsbaar was voor de aandoening.

In de meeste gevallen hebben patiënten die lijden aan Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) niet veel meer last van wat koorts en hoesten. De gewone griep richt meestal nogal wat schade aan bij oudere mensen, maar in het geval van de Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) zijn op de eerste plaats jonge mensen het meest kwetsbaar. Hoe ziek Robb wel is geweest, wordt aangetoond door het feit dat hij ongeveer een zesde van zijn gewicht verloor alvorens langzamerhand te herstellen. 

Researchers proberen nu te achterhalen waarom de Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1), evenals de Spaanse griep in 1918, zoveel jonge mensen in goede gezondheid treft. Er kunnen verschillende redenen in het spel zijn, gaande van genetische tot en met het hebben van pure pech. In het laatste geval heeft iemand toevallig diep ademgehaald op een moment dat iemand die geïnfecteerd was met Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) toevallig naast hem stond.

Nikki Shindo, in Geneve één van de dokters verbonden aan het onderzoeksteam naar Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) bij de World Health Organization, is van mening dat dit één van de vragen is waar zo snel mogelijk een antwoord op moet worden gevonden. Het was al langer duidelijk dat onderliggende redenen de effecten van Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) kunnen verzwaren. Die onderliggende redenen kunnen onder andere ademhalingsproblemen (astma bijvoorbeld), hartproblemen, diabetes, een verzwakt immuniteitssysteem, zwangerschap enzovoort zijn. 

Volgens Shindo is het opvallend dat een kwart tot een helft van de ernstige gevallen van Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) jonge mensen zoals Brent Robb betreft, mensen die in normale omstandigheden een grotere weerbaarheid aan de dag zouden moeten leggen. De geheimen van de Mexicaanse griep (Spaanse griep of H1N1) zijn dus nog niet ontsluierd.

Syndicatie