Griepvaccin op basis van rupsen voorlopig nog niet veilig genoeg

Protein Sciences Corporation zet testen met experimenteel vaccin tegen griep verder

Protein Sciences Corporation heeft een nieuw griepvaccin ontwikkeld. Het bijzondere aan dit vaccin is dat het niet ontwikkeld werd op basis van eieren, maar op basis van rupsen. Het vaccin bevindt zich nog in een experimenteel stadium en het kan nog wel een tijdje duren alvorens het rijp is voor commercialisering. In ieder geval is verder onderzoek vereist, zo stelde Protein Sciences Corporation op een persconferentie.

Het betreft een vaccin dat geïnjecteerd moet worden en dat de naam FluBlok kreeg. Eén van de voordelen is dat het vaccin veel sneller kan aangemaakt worden dan de traditionele vaccins. De productietijd is minder dan twee maanden, waarbij genen van het griepvirus in een insectenvirus ingeplant worden. Vervolgens laat men dit virus groeien in eicellen van rupsen.

Het adviserend comitee van de U.S. Food and Drug Administration, de organisatie die beslist of medicijnen al dan niet gecommercialiseerd worden, gaf een negatief advies voor het medicijn van Protein Sciences Corporation. De stemming was echter nipt, met 6 stemmen tegen en 5 stemmen voor. Volgens het adviescomitee kan Protein Sciences Corporation momenteel de veiligheid van het vaccin nog onvoldoende gegarandeerd. Met name zou de basis van de klinische testen niet breed genoeg zijn om volstrekte veiligheid te garanderen. De massaproductie van het nieuwe medicijn zal dus nog niet voor vandaag of morgen zijn.

Toch wordt er niet getwijfeld aan de werkzaamheid van het vaccin van Protein Sciences Corporation. Negen van de 11 panelleden van het adviserend comitee van de U.S. Food and Drug Administration warze van mening dat het vaccin even effectief was als de vaccins die al op de markt zijn voor de leeftijdscategorie van 18 tot 49 jaar.

Protein Sciences Corporation is dan ook van plan om de testen met het nieuwe virus verder te zetten. Een meer uitgebreide klinische testfase zal - op basis van de reacties op de eerste meeting - het adviserend comitee van de U.S. Food and Drug Administration mogelijk wel kunnen overtuigen. Het voordeel van het nieuwe vaccin zou alleszins zijn dat in geval van nood - zoals bij het uitbreken van de Mexicaanse griep - een nieuw vaccin veel sneller kan worden aangemaakt.

De technologie om griepvaccins aan te maken op basis van eieren is al meer dan 50 jaar oud en ook het adviserend comitee van de U.S. Food and Drug Administration begrijpt dat een nieuwe technologie meer dan welkom zou zijn. Protein Sciences Corporation maakt zich anderzijds sterk dat die binnen een relatief korte tijdspanne beschikbaar kan worden gesteld. Het Amerikaans bedrijf - Protein Sciences Corporation is gevestigd in de staat Connecticut - kan zodoende de eerste toeleverancier worden van een vaccin dat niet op basis van eieren aangemaakt wordt.  

Pamela McInnes, director van de Division of Extramural Research bij het Amerikaans National Institutes of Health en één van de pannelleden bij het adviserend comitee van de U.S. Food and Drug Administration, gelooft sterk in het nieuwe vaccin. Wanneer Protein Sciences Corporation even goede resultaten op basis van een breder onderzoek kan voorleggen, zal toestemming voor het nieuwe medicijn waarschijnlijk geen problemen meer opleveren. 

Syndicatie