Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) minder gevaarlijk als gewone griep

Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) minder gevaarlijk als gewone griep

Minder doden en minder ziekenhuisopnames bij Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1)

De Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is minder gevaarlijk als de gewone griep, zo blijkt uit een recente studie. Het verminderd risico blijkt uit het feit dat er minder doden en minder ziekenhuisopnames waren als gevolg van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). De resultaten van de studie zijn gebaseerd op voorlopige statistieken en kunnen zodoende nog aangepast worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Harvard University. Het researchteam ontdekte dat Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) ofwel 1 op 2.000 patiënten, ofwel op 1 op 14.000 patiënten doodde, waarbij het verschil moet worden gemaakt naargelang de manier waarop de diagnose van de ziekte wordt gesteld. Het onderzoek, waarvan het verslag werd gepubliceerd in PLOS Medicine, was gebaseerd op data verzameld in Milwaukee en New York tussen april en juli 2009, bij Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) patiënten in beide steden.

De resultaten van het onderzoek stemmen goed overeen met die van een onderzoek gedaan door de U.S. Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, waarbij werd vastgesteld dat slechts 1 op 5.600 zieken overleed. Als de data kloppen en geëxtrapoleerd mogen worden (wat allesbehalve zeker is), kan de conclusie getrokken worden dat minder mensen sterven van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) dan van de gewone griep.

Marc Lipsitch, auteur van de studie en professor epidemiologie aan Harvard School of Public Health, merkte in een begeleidend commentaar op dat als gevolg van de gewone griep jaarlijks tienduizenden doden vallen, of aantallen die de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) voorlopig niet heeft kunnen bereiken. Lipsitch geeft echter toe dat er een probleem is. Het valt namelijk moeilijk vast te stellen hoeveel mensen precies aan de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) hebben geleden. In sommige gevallen viel moeilijk het onderscheid te maken tussen de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) en de gewone griep.

Wel is de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) verantwoordelijk voor meer sterfgevallen bij kinderen dan bij volwassenen. Uit het onderzoek van de Harvard-universiteit blijkt dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) anderzijds toch meer volwassen slachtoffers in de leeftijd van 18 tot 64 jaar vergt dan kinderen.

Syndicatie