Gemuteerde vorm van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) resistent voor Tamiflu

Aantal gevallen blijft voorlopig beperkt, besmettingsrisico zou kleiner zijn

In Noorwegen en Wales zijn een aantal gevallen van een gemuteerde vorm van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) opgedoken die resistent zijn voor griepbestrijder Tamiflu. Het aantal gevallen blijft voorlopig beperkt, zo laten de plaatselijke overheden weten. Het besmettingsrisico bij de gemuteerde vormen zou kleiner zijn dan bij de ‘gewone’ Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1).

De autoriteiten blijven de evolutie van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) nauwlettend in de gaten houden. Het gevaar blijkt namelijk bestaan dat er gemuteerde vormen van dit influenzavirus gaan opduiken, gemuteerde vormen die veel schadelijker (en mogelijk ook veel dodelijker) gaan blijken te zijn dan de vorm van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) die momenteel gekend is.

Voorlopig zou er niets ernstigs aan de hand zijn, behalve het feit dat een aantal patiënten in een Welsh ziekenhuis niet reageerden op een behandeling van griepbestrijder Tamiflu. Laatstgenoemd medicijn is ontworpen door het Zwitserse farmabedrijf Roche. De gemuteerde vorm van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is wel ernstiger dan de ‘gewone’ vorm.

In Noorwegen werd een andere gemuteerde vorm van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) ontdekt, een gemuteerde vorm die al enkele sterfgevallen heeft gevergd. Het goede nieuws is dat deze vorm van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) minder besmettelijk is dan de nominaatvorm.

David Mercer, hoofd overdraagbare ziekten bij de World Health Organisation, maakt zich voorlopig weinig zorgen om deze twee nieuwe varianten van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1), die minder snel worden overgedragen van mens naar mens dan de originele vorm van de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). Mercer is van mening dat de risico’s op een pandemie met de gemuteerde vormen dan ook beperkt zijn.

De mutaties in de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) die resistent zijn tegen Tamiflu zijn opgedoken in een groep bijzonder kwetsbare patiënten, waarvan op voorhand was vermoed dat ze wel eens resistent konden zijn voor Tamiflu. Elders in de wereld worden nog een aantal andere gevallen van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) onderzocht, waarvan wordt vermoed dat er eveneens sprake is van Tamiflu-resistentie.

Syndicatie