Gaan werken of niet gaan werken met Mexicaanse griep?

Gaan werken of niet gaan werken met Mexicaanse griep?

 

We leven in een economische crisisperiode, dus iemand met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) wordt  in verband met zijn werksituatie met een dilemma geconfronteerd

 

De regel is dat iemand wie ziek is thuis blijft, zeker in het geval wanneer het om ee besmettelijke ziekte gaat. Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is een besmettelijke ziekte, dus lijkt het niet meer dan logisch dat iemand bij wie de diagnose van deze ziekte is gesteld zich ziek meldt bij zijn baas.

 

Zo eenvoudig is het echter allemaal niet. We leven in een crisisperiode, dus iemand met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) wordt  in verband met zijn werksituatie met een dilemma geconfronteerd. Thuisblijven kan natuurlijk altijd, maar dan wel op gevaar van jobverlies.

 

De gezondheidsorganisaties zoals de World Health Organization raden iedereen die besmet is met de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) aan om gewoon thuis te blijven. Dit advies wordt niet alleen met het oog op het welzijn van de patiënt gegeven, maar ook met het oog op die van zijn werkomgeving. Wie met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) toch gaat werken, loopt het risico van al zijn collega’s te besmetten.

 

Bekeken vanuit het standpunt van de werkgever ziet het probleem er niet zo eenvoudig uit. Enerzijds is het te gek om iemand met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) te doen werken, zeker omdat het risico bestaat dat gans het bedrijf of de organisatie wordt aangetast. Anderzijds zijn in een crisisperiode al heel wat werknemers afgevloeid en moeten de blijvers dubbel zo hard werken om de zaak draaiende te houden. In de huidige omstandigheden is het daarom moeilijk om de juiste beslissing te treffen.

 

Stel u een werkplaats voor waar mensen rondlopen die besmet zijn met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) en die niets doen dan hoesten, kuchen en niezen, waardoor het virus de kans krijgt om ook de rest van de collega’s naar het ziekbed te doen verhuizen.

 

Een uiteindelijke beslissing zal afvallen van geval tot geval. Wie werkt voor een of andere overheid, zal zich waarschijnlijk geen zorgen hoeven te maken. De overheden zijn zich bewust van het probleem en zullen van niemand die besmet is met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) eisen dat hij of zij ziek zijnde komt werken.

 

In een bedrijf kan de situatie echter kritisch zijn. Wanneer te veel werknemers besmet zijn met de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) zou de werking van het bedrijf gevaar kunnen lopen. Daarom moet in onderling overleg bekeken worden of – indien het inderdaad effectief mogelijk is – er al dan niet wordt gewerkt.

 

In de Verenigde Staten zijn er al verschillende gevallen bekend van mensen die besmet waren met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) en die toch kwamen werken, gewoon uit angst om hun baan te verliezen. In dat geval dienen er wel strenge hygiënische normen gehanteerd te worden. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat in een mum van tijd iedereen met de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) opgezadeld zit.

 

Syndicatie