Helpt het dragen van een mondmasker tegen Mexicaanse griep?

Helpt het dragen van een mondmasker tegen Mexicaanse griep?

Niet bewezen dat mondmasker Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) kan helpen voorkomen

De Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is niet weg te slaan van de voorpagina’s van de kranten. De vrees voor een grote opstoot van het nieuwe influenza-virus blijft constant aanwezig. Daarnaast is er natuurlijk ook het risico dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) dreigt te muteren en een kwaadaardiger karakter kan gaan aannemen.

Een afdoend vaccin tegen de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is nog niet beschikbaar, zodat inmiddels met andere hulpmiddelen wordt geprobeerd om besmetting tegen te gaan. Een van die voorzorgsmaatregelen is het dragen van een mondmasker.

De vraag is uiteraard of het dragen van zo’n mondmasker helpt om het opsteken van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) te voorkomen. Een sluitend antwoord op die vraag kan niet worden gegeven, hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat het dragen van een masker enige vorm van bescherming kan bieden.

Er zijn momenteel heel wat studies die uitgewerkt worden, maar concrete resultaten zijn eigenlijk nog niet beschikbaar. Toch is er al een studie die een voorzichtige indicatie geeft dat het dragen van een mondmasker wel degelijk kan helpen. Die studie wijst uit dat het dragen van een masker de kansen om ziek te worden met 60 tot 80% reduceert wanneer er iemand met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) in huis is. Voorwaarde is wel dat het masker volgens de regels wordt gedragen. Bovendien is het ook noodzakelijk dat andere voorzorgsmaatregelen – met op de eerste plaats het regelmatig wassen van de handen – in acht worden genomen. Het dragen van het masker wordt op continue basis aanbevolen. Bovendien wordt nog eens extra benadrukt hoe belangrijk het is om het masker op de juiste manier te dragen.

Blijft de vraag welke mondmaskers de beste zijn. De voorkeur van de specialisten gaat uit naar de zogenaamde N95 modellen – die ook wel respiratoren woren genoemd. De N95 modellen krijgen de voorkeur boven de chirurgische maskers die in de meeste gevallen minder goed passen. Er is echter een andere studie die geen verschillen ziet tussen het gebruik van beide soorten maskers, de effectiviteit zou in beide gevallen ongeveer even groot zijn.

De eerste studie verwijst echter naar het feit dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) vooral door grote druppels wordt verspreid. Alle soorten maskers bieden bescherming tegen grote druppels, de N95 maskers kunnen ook protectie bieden tegen kleinere druppels. Uit zowat alle studies blijkt echter dat er een groot verschil is tussen theorie en de praktijk. In de praktijk worden de mondmaskers onzorgvuldig gedragen, hoewel de bezitters er van in theorie maar al te goed weten hoe ze zo’n masker moeten dragen. Wie zich genoodzaakt ziet om een mondmasker te voorkoming van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) te dragen, volgt best zo goed mogelijk de opgegeven voorschriften. Bij elk masker wordt een bijsluiter meegegeven.

Syndicatie