Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) met complicaties kan harde dobber zijn

Patiënten met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) die in het ziekenhuis moesten opgenomen worden, bleven daar in Ierland langer dan gewoonlijk

De Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is nog te nieuw om al vergaande conclusies te kunnen trekken, maar er hebben zich in ieder geval al een aantal merkwaardige zaken voorgedaan. Patiënten met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) die in het ziekenhuis moesten opgenomen worden, bleven daar in Ierland langer dan gewoonlijk.

Hierbij dient opgemerkt dat vermelde complicaties van het levensbedreigende type waren, zeker wanneer ze in combinatie met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) opdoken. In veel gevallen was een opname van lange duur noodzakelijk, in één geval verbleef de patiënt zelfs 62 dagen in het ziekenhuis. Daarmee doet de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) opnieuw vraagtekens rijzen. In veel gevallen zijn de symptomen van deze nieuwe vorm van griep weliswaar vrij ernstig, maar toch draagbaar. De meeste Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) patiënten genezen vrij snel.

Er is dan ook geen enkele reden om bezorgd te raken, het aantal sterfgevallen vanwege Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) is tot dusver beperkt gebleven. In feite zijn er minder doden gevallen als gevolg van Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) dan dat er elk jaar als gevolg van de gewone seizoensgebonden griep te betreuren vallen. Dat zegt op zich nog niet zo veel, want met de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) kunnen we in de komende jaren nog heel wat last krijgen. Het grote gevaar is namelijk dat de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) zich gaat muteren tot een nog gevaarlijkere vorm.

Zoals al van in het begin werd aangegeven, zijn vooral een aantal risicogroepen gevoelig voor de Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1). Met name zwangere vrouwen zijn kwetsbaar, tot dusver werd al een merkwaardig hoog aantal toekomstige moeders met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1) in het ziekenhuis opgenomen. Daarnaast bevinden onder andere ook mensen met obesitas en patiënten met een chronische longaandoening zich in de risicogroep.

Op basis van de huidige statistische gegevens die al beschikbaar zijn, vormen chronische ademhalingsmoeilijkheden de voornaamste risicofactor voor mensen met Mexicaanse griep (varkensgriep of H1N1), gevolgd door longziekten, astma en ernstige obesitas (zwaarlijvigheid). Voor zwangere vrouwen is een aparte veiligheidscategorie geschapen.

Syndicatie